Este discriminare dacă imi selectez clientela după gen?

Ca regulă, dacă aveți un business va trebui să serviți toate tipurile de clienți. Iar dacă doriți să oferiți servicii separate exclusiv pentru femei, respectiv pentru bărbați, trebuie să justificați, în mod obiectiv, furnizarea acestora.

De asemenea, trebuie să îndepliniți și alte condiții care să arate că serviciile în comun  sunt mai puțin eficiente, sau că nevoile femeilor și nevoile bărbaților sunt diferite.

Conform art. 10 lit. a) si b) si art. 26 alin. 1 din OUG nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile oferite de expoziții, restaurante, magazine, etc. constituie contravenție și se pedepsește cu amendă de la 400 lei la 8.000 lei, cu excepția situației în care această restrângere este justificată obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate și necesare.

Acest scop legitim trebuie justificat de la caz la caz – spre exemplu, personalul este pregatit special pentru a servi clienți de gen masculin la o frizerie și clientela feminina la coafor, din motive obiective. Dar se va avea mereu în vedere faptul că acestea trebuie tratate ca excepții, nu ca regulă în oferirea de bunuri și servicii.

Ioana Peagu – Paralegal

R&R Partners


Dorești mai multe informații sau asistență juridică pentru business-ul tău? Contactați-ne la office@rrpb.ro sau prin formularul de contact de pe site-ul nostru www.rrpb.ro.


Leave a comment