Parlamentul European (PE) este organismul legislativ al Uniunii Europene, ales în mod direct, având reponsabilități bugetare și de control. Deputații, în număr de 705, fac parte din grupuri politice (de ex., Grupul Partidului Popular European, Renew Europe Group, Grupul Stângii din PE) și se organizează în comisii parlamentare.

Activitatea politică și legislativă a Parlamentului se desfășoară în cadrul a 20 de comisii și 3 subcomisii. La începutul fiecărei noi legislaturi, Parlamentul European decide din ce comisie parlamentară urmează să facă parte fiecare deputat.

Care sunt rolurile Parlamentului European?

Parlamentul European are 3 roluri principale. Acestea sunt:

  • rolul legislativ

Pentru că adoptă legislația Uniunii Europene, împreună cu Consiliul UE, pe baza propunerilor Comisiei (Procedura legislativă ordinară).

Comisia Europeană elaborează propuneri legislative pe care le transmite Parlamentului European și Consiliului. După ce propunerea ajunge la Parlament, Președintele PE transmite dosarul unei comisii parlamentare competente (aleasă în funcție de domeniul vizat de propunere). PE discută și votează propunerea legislativa în plen, pe baza raportului și amendamentelor propuse de comisie. Parlamentul poate să accepte propunerea fără modificări, poate adopta amendamente sau, mai rar,  Președintele PE poate cere Comisiei să-și retragă propunerea.

Această poziție a PE este transmisă Consiliului. Consiliul poate să accepte poziția PE, caz în care actul este adoptat, sau să aducă modificări la poziția PE, actul și modificările aduse de Consiliu fiind transmise PE pentru a doua lectură. Parlamentul dispune de 3 luni (cu posibilitate de prelungire) pentru a examina poziția Consiliului.

Există 4 moduri în care se poate termina a doua lectură: (i) Parlamentul adoptă poziția Consiliului și actul este adoptat; (ii) Parlamentul nu reușește să adopte o decizie în termenul prevăzut, caz în care actul este adoptat, astfel cum a fost modificat de Consiliu în prima lectură; (iii) Parlamentul respinge poziția în prima lectură a Consiliului, caz în care actul nu este adoptat, iar procedura se încheie; (iv) Parlamentul propune amendamente la poziția în primă lectură a Consiliului și transmite poziția sa Consiliului pentru a doua lectură.

A doua lectură a Consiliului poate dura până la 3 luni (cu posibilitatea de prelungire) și se poate finaliza astfel: (i) Consiliul adoptă poziția PE din cea de-a doua lectură și actul este adoptat sau (ii) nu aprobă amendamentele PE, în acest caz Președintele Consiliului și cel al Parlamentului convoacă comitetul de conciliere. Comitetul de conciliere, format dintr-un număr egal de deputați și reprezentanți ai Consiliului, dispune de 6 săptămâni pentru a decide cu privire la un text comun pe baza ultimelor poziții ale Parlamentului și Consiliului.

După ce comitetul adoptă un text comun, acesta este transmis PE și Consiliului pentru o a treia lectură. În cazul în care comitetul nu adoptă un text comun, propunerea devine caduca și procedura legislativă se încheie. Pentru a treia lectură, colegislatorii au la dispoziție 6 săptămâni pentru a lua o hotărâre: aprobă sau resping textul. Astfel, în cazul în care Parlamentul și Consiliul aprobă textul comun, propunerea legislativă este adoptată. În cazul în care oricare dintre instituții sau ambele resping textul, propunerea devine caducă și procedura se încheie.

Și ia decizii cu privire la acordurile internaționale și cu privire la extinderea UE.

Aprobarea Parlamentului este necesară pentru toate deciziile de extindere a UE, precum și pentru încheierea acordurilor comerciale și a altor acorduri internaționale cu state din  afara Uniunii Europene.

Examinează programul de lucru al comisiei și îi cere sa propună acte legislative.

  • rol de supervizare

Exercită control democratic asupra tuturor instituțiilor UE.

Alege președintele Comisiei și aprobă colegiul comisarilor în ansamblu. Poate recurge la o moțiune de cenzură.

Comisia este condusă de Colegiul Comisarilor, care este format din Președintele Comisiei și 27 de de comisari, câte unul din fiecare țară UE. Cel mai important mecanism de control politic asupra Comisiei îl reprezintă adoptarea unei moțiuni de cenzură, făcând ca toți membrii Comisiei să demisioneze colectiv din funcțiile lor.

Aprobă modul în care s-a cheltuit bugetul UE (descărcarea de gestiune).

Fiind o instituție ce reprezintă contribuabili europeni, Parlamentul exercită un control democratic pentru a se asigura că instituțiile europene, inclusiv Comisia, gestionează în mod corespunzător fondurile europene. Parlamentul, la recomandarea Consiliului Uniunii Europene, decide dacă acordă descărcarea de gestiune, adică aprobarea finală a execuției bugetului pentru un anumit exercițiu financiar.

Analizează petițiile cetățenilor și formează comisii de anchetă.

Discută politicile monetare cu BCE.

Adresează interpelări Comsiei și Consiliului. Audiază Consiliul European și Consliul UE. Președintele Consiliului European prezintă câte un raport Parlamentului după fiecare reuniune a Consiliului European.

Participă la misiuni de observare a alegerilor.

  • rolul bugetar

Stabilește bugetul UE, împreună cu Consiliul. Comisia întocmește proiectul anual de buget, care este înaintat Parlamentului și Consiliului până la data de 1 septembrie. Consiliul adoptă o poziție privind proiectul de buget și o transmite Parlamentului European până la data de 1 octombrie. În același timp, comisiile parlamentare discută proiectul de buget și emit avize către comisia pentru bugete, responsabilă pentru pregătirea poziției Parlamentului. Parlamentul are la dispoziție 42 de zile pentru a aproba poziția Consiliului sau pentru a o modifica cu majoritate absolută.

În cazul în care Parlamentul aprobă poziția Consiliului sau nu ia nicio hotărâre, bugetul se consideră adoptat. De cele mai multe ori, Parlamentul adoptă amendamente și textul este transmis Consliului. Președintele Parlamentului convoacă o întrunire a comitetului de conciliere. Dacă în termen de 10 zile, Consiliul comunică Parlamentului că este de acord cu amendamentele sale, comitetul nu se mai întrunește. Comitetul de conciliere are la dispoziție 21 de zile pentru a ajunge la un acord asupra unui text comun. Dacă se ajunge la un acord, Consiliul și Parlamentul au la dispoziție 14 zile pentru a-l aproba. Președintele Parlamentului semnează apoi bugetul și îl declară adoptat definitiv.

Aprobă bugetul pe termen lung al UE.

În concluzie, Parlamentul European reprezintă o instituție cu un vădit caracter democratic care asigură reprezentarea intereselor cetățenilor Uniunii Europene, fiind singura instituție a cărei membri sunt aleși în mod direct, iar grupurile politice la nivel European „contribuie la formarea conștiinței politice europene și la exprimarea voinței cetățenilor Uniunii”.

Gavril Ilinca

Legal Intern R&R Partners Bucharest


Dacă doriți să adresați mai multe întrebări sau aveți nevoie de o consultație juridică, ne puteți contacta la office@rrpb.ro sau accesați site-ul nostru www.rrpb.ro pentru mai multe informații. 


Nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube, unde se postează lunar conținut nou și actualizat pe diverse teme de actualitate.


Fii la curent cu ultimele articole de pe blog!