Tag: legi ciudate romania

8 Curiozități din dreptul românesc

1. Pedepsirea violului în Codul Constantin Mavrocordat Cei ce săvârșeau infracțiunea de viol erau pedepsiți nu…