Contracte

Conform unui cunoscut proverb latin, Verba volant scripta manent. Aceasta înseamnă că deși cuvintele rostite pot fi ușor uitate, cuvântul scris rămâne întotdeauna.

Putem să te ajutăm cu redactarea sau revizuirea următoarelor:

• Contract de vânzare bunuri mobile sau imobile

• Contract de închiriere

• Achiziție proprietate intelectuală

• Act constitutiv

• Vânzare acțiuni

• Contract de comision

• Contract de prestări servicii