Ce sunt drepturile de autor?

Ce sunt drepturile de autor, mai exact? Ce caracteristici are un contract pe drepturi de autor?

Află mai multe de la avocații noștri, mai jos!

Drepturile de autor – ce sunt ele, pe scurt?

Drepturile de autor sunt reglementate de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Acestea protejează, din punct de vedere legal, opera – creație umană.

Legea nu oferă o definiție a creației umane, dar enumerarea operelor ce pot face obiectul drepturilor de autor indică faptul că pot fi considerate creație umană orice scriere literară (de orice gen) sau științifică, programele de calculator, discursurile orale, pledoariile, compozitiile muzicale cu sau fără text, operele de artă, atâta timp cât acestea sunt originale. Tot creații umane pot fi considerate și traducerile, adaptările și orice alte transformări ale unei opere literare, artistice sau științifice care reprezintă o muncă intelectuală de creație.

Pe lângă originalitate, este important că opera să se afle într-o formă concretă și tangibilă.  Astfel, drepturile de autor nu protejează idei, teorii, concepte, descoperirile științifice.

Cine este autorul unei opere?

Se prezumă a fi autor, până la proba contrară, persoana sub numele căreia opera a fost adusă pentru prima dată la cunoștința publică.

Legea oferă posibilitatea că acest drept să fie transmis prin cesiune sau moștenire, calitatea de titular astfel dobândită se bucură de protecție juridică, în condițiile legii. În cazul când, de exemplu, opera a fost adusă la cunoștința publică sub formă anonimă sau sub un pseudonim care nu permite identificarea autorului, dreptul de autor se exercită de persoana fizică sau juridică ce o face publică având consimțământul autorului, condiția fiind că acesta să nu își dezvăluie identitatea.

Ce drepturi are autorul?

Sfera conținutului se referă la drepturi morale și drepturi patrimoniale.

Drepturile morale implică prerogative precum: dreptul de a decide dacă, în ce mod și când va fi adusă opera la cunoștința publică; dreptul de a pretinde recunoașterea calității de autor al operei; dreptul de a decide sub ce nume va fi adusă opera la cunoștința publică; dreptul de a pretinde respectarea integrității operei și de a se opune oricărei modificări, precum și oricărei atingeri aduse operei, dacă prejudiciază onoarea sau reputația sa.

În cazul drepturilor patrimoniale, acestea se nasc în legătură cu utilizarea operei de către utilizatori. Conținutul drepturilor patrimoniale este format din două posibilități ale autorului, fie de a autoriza, fie de a interzice anumite acțiuni precum închirierea, împrumutul, comunicarea publică  inclusiv prin punerea operei la dispoziția publicului, astfel încât să poată fi accesată în orice loc și în orice moment ales, în mod individual, de către public.

Autorul unei opere beneficiază de drepturi de autor, independent de îndeplinirea oricăror formalități, de la momentul creării operei, atâta vreme cât opera astfel creată îndeplinește condițiile pentru protecție. Astfel, oricine este autorul unei creații originale si concrete, se bucura de protecția juridcă a acestei legi, fară a exista o procedură sperciala de înregistrare. În ipoteza încălcării drepturilor, legea prevede atragerea răspunderii civile, contractuale sau penale, după caz.

În ce contracte regăsim drepturile de autor?

Ca orice alt drept, drepturile de autor se pot valorifica prin intermediul contractelor. Astfel, legea pune la dispoziție contracte precum: contractul de editare, contractul de execuție teatrală sau de execuție muzicală și contractul de inchieriere. Prin contractul de editare, titularul dreptului de autor cedează editorului, în schimbul unei remunerații, dreptul de a reproduce și de a distribui opera.

Prin intermediul contractului de reprezentare teatrală ori de execuție muzicală titularul dreptului de autor cedează unei persoane fizice sau juridice dreptul de a reprezenta ori de a execută în public o operă actuală sau viitoare, literară, dramatică, muzicală, dramatico-muzicală, coregrafică ori o pantomimă, în schimbul unei remunerații, iar cesionarul se obligă să o reprezinte ori să o execute în condițiile convenite.

În cazul contractului de închiriere, autorul se angajează să permită utilizarea, pe timp determinat, cel puțin a unui exemplar al operei sale, în original sau în copie, în special programe pentru calculator ori opere fixate în înregistrări sonore sau audiovizuale. Beneficiarul dreptului de închiriere se obligă să plătească o remunerație autorului pe perioada cât folosește acel exemplar al operei.

Ce limitări au drepturile de autor?

În același timp, drepturile de autor cunosc anumite limitări, enumerate expres prin lege. Sunt permise, fără consimțământul autorului și fără plata vreunei remunerații, următoarele utilizări ale unei opere aduse anterior la cunoștința publică:

 • reproducerea unei opere în cadrul procedurilor judiciare, parlamentare sau administrative ori pentru scopuri de siguranță publică,
 • utilizarea de scurte citate dintr-o operă, în scop de analiză, comentariu sau critică ori cu titlu de exemplificare, în măsura în care folosirea lor justifică întinderea citatului,
 • reproducerile specifice realizate de bibliotecile accesibile publicului, de instituțiile de învățământ sau de muzee ori de către arhive, care nu sunt realizate în scopul obținerii unui avantaj comercial sau economic, direct ori indirect, etc.

Limitărilor le este atașată o condiție esențială referitoare la bunele uzanțe și la exploatarea normală a operei. Totodată, acestea nu trebuie să îl prejudicieze pe autor sau pe titularii drepturilor de utilizare.

Protecția drepturilor de autor are aplicabilitate practică în cazul contractelor încheiate de persoane care desfășoară activități de tip freelancing. Unui salariat cu contract de muncă i se aplică legislaţia muncii, dar celui care lucrează în baza unui contract de cesiune de drepturi de autor i se aplică în primul rând regulile speciale privind cesiunea acestor drepturi.

Prin urmare, dacă exista îndoieli că drepturile asupra propriei creații nu pot fi protejate ori valorificate, prezenta lege conține normele și procedurile necesare ca posibilele prejudicii să fie evitate, iar cele deja existente să se remedieze.


Dacă doriți să adresați mai multe întrebări sau aveți nevoie de o consultație juridică, ne puteți contacta la office@rrpb.ro sau accesați site-ul nostru www.rrpb.ro pentru mai multe informații. 

Nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube, unde se postează lunar conținut nou și actualizat pe diverse teme de actualitate.


Fii la curent cu ultimele articole de pe blog!

2 Comments

 • Adrian Szollosi
  Posted July 26, 2023 4:07 pm

  Buna ziua,

  Ne intereseaza daca se poate lucra cu dvs inspre atribuirea unor drepturi de autor asupra unor proiecte desen tehnic .CAD , la nivel european dar si mondial. (nu se lucreaza cu OSIM!).

  Dorim o oferta de pret pentru:

  1—30 desene inregistrate la nivel European atat ca inovatie cat si design industrial.
  2—30 desene inregistrate la nivel Mondial atat ca inovatie cat si design industrial.
  3—Diferentele de cost intre publicarea si amanarea lor.
  4—Termene de inregistrare si durata obtinerii acelui cod unic de inregistrare ?
  5—Onorariul dvs ( dorim sa achitam onorariu triplu , doar ca sa ne ajutati cu aceste drepturi !!! , nu se gaseste deloc support pentru aceasta situatie!!! )
  6—Suport tehnic pentru a reprezenta colaborare sau vanzarea drepturilor in semnatura mailurilor de colaborare “Adrian s Vape “ catre client finali ( in principal sunt 3 nempti la care vreau sa merg cu colaborarea , iar daca nu va fi posibil va trebui sa merg catre americani , de accea am cerut mai sus oferta de pret pentru inregistrare la nivel Mondial).

  –w.i.p.o // e.p.o???? dorim speficatii acestor 2 organizatii (dupa 4 intalniri inca nu se cunosc aceste specificatii).
  – Drepturi patrimoniale sau drepturi ne patrimoniale (dorim sa stim diferentele de pret).

  Se poate sa stabilim o intalnire online sa ne cunoastem sa va prezint cateva exemple si sa vedem ce se poate face ? , dorim in mod special SA ACHITAM ACEASTA INTALNIRE , DORIM UN PARTENER SERIOS CARE SA GESTIONEZE SITUATIA PROTECTIEI ACESTOR DESENE, PENTRU CA ULTERIOR SE VA MERGE CU O COLABORARE SI SAU VANZARE CATRE CLIENTUL FINAL.

  Asteptam un raspuns pe mail ori pe wazuup ori la telefon .

  Cu multumiri,
  Szollosi Adrian,
  Adrian’s Vape // Hi end Vaporizer Systems
  Bucuresti,Romania
  Adrian.szollosi11@gmail.com
  0749325182

  • R&R Partners Bucharest
   Posted December 22, 2023 6:37 am

   Buna ziua, cred ca v-am raspuns pe email. Cele bune!

Leave a comment