Care sunt instanțele din România?

Sistemul judiciar din România este o structură ierarhică, ce poate fi privită sub forma unei piramide: la bază se află Judecătoriile, iar în vârful piramidei găsim Înalta Curte de Casație și Justiție.

Judecătoriile sunt instanțe fără personalitate juridică, organizate în județe și în sectoarele municipiului București. În prezent, există 188 de judecătorii. Acestea au competența generală de a judeca orice proces care nu este trimis în mod expres de lege sub jurisdicția altei curți. O decizie dată de prima instanță de judecată poate fi atacată cu apel la următoarea instanță ierarhică.

Tribunalele sunt instanțe cu personalitate juridică, având de regulă sediul în fiecare reședință de județ și în municipiul București. În circumscripția fiecărui tribunal sunt cuprinse toate judecătoriile din județ. În total sunt 42 de tribunale. Tribunalele sunt competente să judece în prima instanță, apel și recurs. În cadrul tribunalelor funcționează secții pentru cauze civile și secții pentru cauze penale și, în raport cu natura și numărul cauzelor, secții maritime și fluviale sau pentru alte materii.

Tribunalele specializate sunt: tribunale pentru minori si familie, tribunale de muncă și asigurări sociale, tribunale comerciale, tribunale administrativ-fiscale. Tribunalele specializate sunt instanțe fără personalitate juridică, care funcționează la nivelul fiecărui județ și al municipiului București și au, de regulă, sediul în municipiul reședință de județ.

Curțile de Apel sunt instanțe cu personalitate juridică, în circumscripția cărora funcționează mai multe tribunale și tribunale specializate. În cadrul curților de apel funcționează secții pentru cauze civile, cauze penale, cauze comerciale, cauze cu minori și de familie, cauze de contencios administrativ și fiscal, cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, precum și, în raport cu natura și numărul cauzelor, sectii maritime și fluviale sau pentru alte materii.

Înalta Curte de Casație și Justiție este instanța supremă în România, având sediul în București. Instanța este divizată în trei secții (civilă, penală și contencios administrativ și fiscal), Completul de 5 judecători și Secțiile Unite. Înalta Curte judecă doar în recurs. Totodată, este competentă să judece recursuri în interesul legii – privind aspecte juridice soluționate diferit de instanțele de judecată și să dea decizii preliminare privind interpretarea juridică a normelor neclare.

Maria-Alexandra Dițoiu

Legal Intern R&R Partners Bucharest


Dacă doriți să adresați mai multe întrebări sau aveți nevoie de o consultație juridică, ne puteți contacta la office@rrpb.ro sau accesați site-ul nostru www.rrpb.ro pentru mai multe informații.


Fii la curent cu ultimele articole de pe blog!

Leave a comment