(II) Ce pot face dacă sunt executat silit?

Continuăm seria despre executarea silită și tratăm mai jos cele mai comune probleme ce apar în această procedură, precum și posibilele soluții ale acestora.

Pot fi executat silit fără niciun fel de somație înainte?

Ca regulă, executarea silită nu se poate face fără somație.

Somația are un dublu rol:

  • să anunțe debitorul că va fi executat
  • să îi oferă posibilitatea să plătească sumele de bunăvoie, de regulă în 15 zile, înainte să îi fie conturile blocate sau să înceapă vânzare bunurilor sale

Prin urmare, lipsa somației încalcă dreptul debitorului la informare și la o posibilă plată benvolă.

Există însă și cazuri în care se poate „sări” peste somarea debitorului.

Spre exemplu, dacă există pericolul ca debitorul:

  • să se sustragă de la urmărire
  • să își ascundă/să își distrugă bunurile de executat

Dar acestea sunt cazuri de maximă excepție și trebuie tratate ca atare.

Nu se poate folosi acest posibil pericol ca pretext pentru evitarea somației în toate cazurile, ci doar când există dovezi concrete că acest pericol este real. De exemplu, debitorul a început să vândă bunurile unei rude pentru a evita executarea sau a început să își transfere banii în conturi off-shore.

Dacă nu vă aflați în cazurile de mai sus, dar ați fost executat fără somație, puteți face contestație la executare în 15 zile. De asemenea, puteți solicita și suspendarea executării, contra unei cauțiuni. Dacă nu solicitați suspendarea, executarea va continua chiar dacă faceți contestație la executare, deoarece aceasta nu întrerupe din oficiu executarea.

Ce pot face dacă am împrumutat o cunoștință și aceasta nu imi mai înapoiază banii? 

Împrumutul poate fi recuperat de bunăvoie, prin solicitarea sumei de la debitor. Iar dacă această variantă nu funcționează, se va face o cerere de chemare în judecată.

Dacă suma este mai mică de 10.000 lei, procedura este mult mai simplă, întrucât se poate face o cerere de valoarea redusă. Aceasta constă într-un formular, care este practic tot o cerere de chemare, însă mult mai simplu de realizat chiar de către persoană fără studii juridice. Dacă suma este mai mare de 10.000 lei, va trebui realizată o cerere de chemare în judecată normală, eventual o ordonanță de plată.

Cererea de chemare în judecată se depune la judecătorie, dacă suma solicitată este de maxim 200.000 lei. Dacă suma este mai mare, cererea va trebui depusă de tribunal. Un astfel de proces poate dura de la câteva luni până la peste un an, în funcție de gradul de aglomerare al instanței.

Într-un astfel de proces, cel mai important va fi să dovediți să într-adevăr s-a realizat un împrumut. Este preferabil să existe un contract semnat între părți cu datele esențiale ale înțelegerii. În lipsa unui contract se vor utiliza orice alte dovezi, precum un ordin bancar cu o descriere clară a plății, ex. împrumut pentru reparație casă pe 3 luni, sau o chitanță scrisă de împrumutat care menționează suma și durata împrumutului.

Cum pot proceda când împrumut bani cuiva, ca să fiu cât mai sigur că îi recuperez ulterior?

Dacă vă împrumutați rudele sau prietenii, oricât de strânsă ar fi relația cu aceștia, este foarte important în primul rând să aveți o dovadă a faptului că suma respectivă a fost oferită cu titlu de împrumut, nu donație. În caz contrar, dacă la scadență aveți surprize neplăcute și persoana respectivă refuză returnarea împrumutului, șansele să vă recuperați banii pe alte căi sunt minime.

Varianta ideală este să încheiați un contract de împrumut, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, în care să menționați cel puțin elementele esențiale: împrumutătorul și împrumutatul cu datele din buletin, suma împrumutată, durata împrumutului, data semnării, eventual penalități de întârziere. Astfel vă asigurați că fiecare parte știe exact care sunt elementele înțelegerii și șansele să o respecte sunt mult mai mari.

Un astfel de contract nu trebuie încheiat neapărat la notar, ci este perfect valabil cu simpla semnătură a părților. Dacă doriți să încheiați contractul la notar, aveți avantajul că acesta este titlu executoriu și puteți recupera mult mai ușor banii ulterior.

În lipsa unui contract, o altă dovadă scrisă a împrumutului este ordinul de plată sau extrasul din internet banking, care arată suma trimisă și are o descriere ce arată clar că este vorba de un împrumut. Dacă suma se oferă cash, nu prin bancă, veți realiza o chitanță semnată pentru primire de împrumutat și pe care împrumutătorul a va păstra pentru a asigura returnarea împrumutului.

Toate înscrisurile de mai sus se pot utiliza într-un eventual proces împotriva împrumutatului pentru returnarea sumelor. Dacă nu există nicio probă scrisă, împrumutul se poate dovedi și cu martori, dar numai dacă suma este mai mică de 250 lei.

Cum recuperez amenzile anulate în instanță, dar pe care le-am plătit deja?

Pentru recuperarea amenzilor plătite există două variante.

  • Dacă aveți obligații restante (impozit neplătit, amenzi anterioare etc.), se va restitui doar suma rămasă după compensare. De exemplu, dacă aveți o sumă restantă de 200 de lei din amenzi de parcare, iar amenda anulată și plătită este de 500 de lei, veți putea primi înapoi doar 300 de lei. Dar dacă suma restantă este de 200 de lei, iar amenda anulată și plătită este de 100 de lei, nu veți putea obține nimic, fiindcă se vor compensa cei 100 lei.
  • Dacă nu aveți sume anterioare restante, puteți face o cerere de restituire integrală fie la organul fiscal local (ANAF) unde s-a înregistrat amenda dacă este vorba despre o sumă virată la bugetul de stat (cum este amenda dată de poliția rutieră) sau o cerere la administrația locală (primăria), dacă este vorba despre o sumă virată la bugetul local (ex. amenda dată de poliția locală). Cererea ar trebui să fie însoțită de acte doveditoare: hotărârea judecătorească legalizată prin care s-a dispus anularea amenzii și restituirea sumei, procesul-verbal, chitanța care atestă plata amenzii etc.

Dacă autoritățile refuză rambursarea sumelor, plătitorul poate să recurgă la executarea silită a statului, în baza hotărârii judecătorești definitive prin care s-a anulat procesul-verbal de contravenție. Dreptul de executare se prescrie în 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de anulare, care curge de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naștere acest drept.

Spre exemplu, dacă hotărârea judecătorească de anulare a procesului verbal a rămas definitivă în martie 2017, termenul de prescripție va curge de la data de 1 ianuarie 2018 și se va împlini la 1 ianuarie 2023, când se va stinge dreptul de a executa silit statul.

În toate cazurile, este foarte important sa prin cererea de chemare în judecată să solicitați atât anularea procesului-verbal de contravenție, cât și restituirea sumei plătite în baza acestuia. Dacă omiteți a doua parte, va trebui să intentați un nou proces special pentru recuperarea banilor, ceea ce presupune efort și cheltuieli suplimentare.


Dorești mai multe informații sau asistență juridică pentru business-ul tău? Contactați-ne la office@rrpb.ro sau prin formularul de contact de pe site-ul nostru www.rrpb.ro.


Leave a comment