(I) Ce pot face dacă sunt executat silit?

Procedurile de executare silită pot fi foarte împovorâtoare pentru debitor sau chiar nelegale, în anumite cazuri. Vom trata mai jos cele mai comune probleme care apar în procedura de executare, precum și posibilele soluții ale acestora.

Cât de mult poate să ni se oprească dintr-un salariu, în urma executării silite? Ce facem când constatăm că rămâne mai puțin decât permite legea?

Executorul poate să urmărească maxim o treime din salariul net. Aceeași regulă se aplică și pentru alte venituri periodice (ex. pensiile sau veniturile lunare din contracte de mandat).

Dacă aveți mai multe urmăriri pe cont (ex. mai multe bănci cu credite neachitate) sau vi s-a stabilit o pensie de întreținere copil, executorul poate popri o sumă mai mare, până la jumătate din salariu. Daca aveti poprire de la executori diferiți, este posibil ca aceștia să depășească în total suma legală din salariu. În acest caz, va trebui să depuneți la judecătorie o cerere de conexare a executărilor.

Cu toate acestea, dacă salariul sau pensia este foarte mică, executorul poate să rețină doar ce depășește jumătate din salariul minim net pe economie, care este aprox. 1.100 lei. Asadar, executorul poate urmari doar sumele ce depășesc 550 lei pe luna, iar dintr-un salariul sub 550 lei nu se poate reține nimic.

Dacă realizați că executorul vă oprește mai mult decât partea legală din salariu, puteți face contestație la executare la judecătorie în 15 zile. Dacă doriți o soluție mai rapidă, o alta variantă ar fi să contactați direct executorul judecătoresc care vă oprește din salariu și să îi cereți să limiteze executarea la suma legală. Dacă a fost vorba doar de o eroare și executorul este de bună-credință, este posibil să rezolvați problema fără proces, deci fără pierderi suplimentare de timp și de bani.

Poprirea pe conturile unde intră alocații pentru copii și pensii de întreținere:  pot fi acestea executate silit?

Alocațiile pentru copii și pensiile de întreținere sunt indemnizații speciale și nu pot fi urmărite de executorul judecătoresc pentru niciun fel de datorii, nici măcar parțial. Aceeași regulă se aplică și pentru ajutoarele pentru îngrijirea copilului bolnav, ajutoarele de maternitate, ajutoare în caz de deces, bursele de studii date de stat, diurnele. Indiferent de datoria persoanei în cauză (ex. întârzieri credit, pierdere litigiu, taxe sau impozite), aceste venituri nu pot fi poprite.

Din păcate, nu întotdeauna executorii știu sau verifică proveniența sumelor din contul persoanei executate. Iar în practică pot exista situații în care se urmăresc și indemnizațiie speciale, deși acest lucru nu este legal.

Dacă vă sunt executate veniturile de mai sus, puteți face contestație în 15 zile la judecătorie pentru a se înceta poprirea și a se recupera eventual sumele blocate ilegal. O altă variantă, mai rapidă, dar nu intodeauna cu rezultate, este contactarea directă a executorului care a blocat în mod eronat contul de alocație și prezentarea situației. Este posibil ca și acesta să dorească evitarea unui litigiu și să îndrepte eroarea comisă.

Cine plătește cheltuielile cu executarea silită? 

Cheltuielile de executare se împart în general în două categorii:

  • cheltuielile pentru deschiderea executării silite
  • onorariul final al executorului

Cheltuielile pentru începerea executării silite sunt suportate inițial de creditor. Creditorul este cel care solicită executorului să verifice conturile, respectiv bunurile deținute de debitor. Iar executorul nu poate începe aceste demersuri fără plata unor sume inițiale.

În unele cazuri, debitorul nu are deloc bani sau bunuri de executat. Acest risc este suportat de creditor, care trebuie să plătească oricum executorului onorariul de deschidere a procedurii. Taxele diferă de la executor la executor, dar în general nu sunt atât de mari încât să descurajeze creditorul să înceapă procedura și să verifice măcar dacă sunt șanse să își recupereze datoria de la debitor sau nu.

În cazul fericit în care debitorul are bani și bunuri de executat, creditorul își va acoperi de la  debitor cheltuielile avansate cu executare. De asemenea, executorul își va reține onorariul final din activele executate ale debitorului.

Așadar, ca regulă, cheltuielile de executare sunt în sarcina debitorului. Dar creditorul va trebui mereu să acopere cheltuielile de începere a executării, pe care nu le va putea recupera dacă debitorul nu are bani sau bunuri de executat.

Onorariul executorului este foarte mare. Ce putem face pentru a reduce suma?

Onorariul executorului judecătoresc face parte din cheltuielile de executare și are limite minime și maxime, stabilite de legea executorilor. Așadar legea protejează de principiu debitorii împotriva onorariilor de executor mult prea ridicate.

Onorariul executorului poate fi diferit de la o executare la alta în funcție de numeroase criterii, precum complexitatea dosarului, valoarea totală, numărul operațiunilor efectuate. Spre exemplu, onorariul va fi diferit pentru o executare de 500 lei, sumă acoperită rapid prin retragere din contul debitorului, față de urmărirea sumei de 10.000 Euro pe parcusul mai multor ani, prin poprire și vinderea unui imobil la licitație.

Dacă debitorul constată că onorariul executorului este excesiv, el va trebui să facă contestație la instanța de executare (adică la instanța de la domiciliul sau sediul debitorului), în 15 zile de la emiterea încheierii judecătorești prin care s-a stabilit onorariul excesiv. Prin contestație, debitorul va trebui să arate în mod concret de ce onorariul este mult prea ridicat, făcând referire la criterii precum cele de mai sus. Mai departe instanța va aprecia, de la caz la caz, dacă onorariul stabilit este excesiv și îl va reduce corespunzător.


Dorești mai multe informații sau asistență juridică pentru business-ul tău? Contactați-ne la office@rrpb.ro sau prin formularul de contact de pe site-ul nostru www.rrpb.ro.


 

Leave a comment