Care este fundamentul juridic?

Libera circulaţie în UE a fost consacrată prin Tratatul de la Roma şi este aplicabilă în 4 domenii: libera circulaţie a persoanelor, a mărfurilor, a serviciilor, a plăţior şi capitalurilor. Toate aceste libertăţi fundamentale formează Piaţa internă a Uniunii Europene.

Care este scopul Pieţii interne a Uniunii Europene?

Piața internă a Uniunii Europene este o piață unică, pe care este asigurată libera circulație și pe teritoriul căreia cetățenii europeni sunt liberi să locuiască, să lucreze, să studieze și să facă afaceri.

Începând cu anul 1993, piața unică a devenit mai deschisă pentru mediul concurențial, a creat noi locuri de muncă și a redus numeroase impedimente din calea comerțului.

Ce reprezintă dreptul la libera circulaţie a persoanelor în Uniunea Europeană?

Dreptul la liberă circulaţie face parte din beneficiile acordate cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene. Acesta presupune că cetăţenii UE au dreptul de a se deplasa şi de a-şi stabili reşedinţa în mod liber pe teritoriul statelor membre ale UE, sub rezerva limitărilor şi condiţiilor stabilite în tratate şi a măsurilor adoptate pentru punerea în aplicare a acestora.

Conceptul de cetăţenie europeană a fost instituit prin Tratatul de la Maastricht( 1992) si presupune ca este cetăţean al UE orice persoană care are cetăţenia unui stat membru (art 320 TFUE).

Dreptul de libera circulaţie se aplică cetăţenilor UE, cât şi membrilor familiilor acestora.

Care sunt beneficiile liberei circulaţii a mărfurilor?

În contextul liberei circulaţii a mărfurilor, acestora nu le vi se vor aplica la graniţe nicio restricţie la import sau export şi nici nu se vor aplica taxe vamale sau alte taxe cu efect echivalent acestora.

Astfel, prin art 30 TFUE se instituie interzicerea aplicării taxelor vamale la import şi la export sau taxelor cu efect echivalent între statele membre.

Situaţia actuală

Instituirea pieţei interne a dus la crearea spaţiului Schengen, din care fac parte 26 de ţări. Bulgaria, România şi Cipru urmează să adere, chiar dacă nu există o data certă pentru finalizarea procedurilor.

Adelina-Georgiana Moisă

Legal Intern at R&R Partners Bucharest


Fii la curent cu ultimele articole de pe blog!