Faptul că ești cetățean al României sau al oricărei alte țări din UE îți conferă automat statutul de cetățean al UE. Ca atare, poți beneficia de numeroase drepturi prevăzute de legislația UE, în special dreptul de a circula liber în toată Europa pentru a locui, lucra, studia sau chiar ieși la pensie.

În plus, atunci când călătorești în afara UE, iar țara ta nu are reprezentanță diplomatică în țara de destinație, poți solicita asistență și protecție ambasadei sau consulatului oricărui alt stat membru al UE.

Cetățenia UE conferă anumite drepturi. Aceste drepturi sunt enumerate la art.18 și 25 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Cetățenii europeni au dreptul:

  • de a circula și de a-și stabili liber reședința pe teritoriul UE
  • de a nu fi discriminați din cauza naționalității lor
  • de a vota și de a candida la alegerile municipale și la alegerile pentru Parlamentul European, indiferent unde locuiesc pe teritoriul UE
  • de a fi asistați de ambasada sau consulatul unei alte țări din UE atunci când se află într-o țară din afara UE, iar statul lor de apartenență nu are ambasadă sau consulat în teritoriul respectiv. În aceste cazuri, consulatul sau ambasada în cauză trebuie să-i trateze pe toți cetățenii UE exact ca și cum ar fi propriii cetățeni.

Dreptul de petiționare

Cetățenii europeni au dreptul de a adresa Parlamentului European petiții. Acestea trebuie să se refere la probleme care îi afectează direct și care se încadrează în domeniile de activitate ale Uniunii. Petițiile pot fi depuse individual sau colectiv.

Acest drept este consacrat în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (art. 44). De fapt, nu doar cetățenii UE beneficiază de acest drept: oricine locuiește în UE poate adresa o petiție Parlamentului European. Petițiile sunt primite și examinate de Comisia pentru petiții a Parlamentului European.

Dreptul de a depune o plângere pentru administrare defectuoasă

Cetățenii europeni au dreptul de a solicita Ombudsmanului European să investigheze cazurile de administrare defectuoasă în activitatea instituțiilor, organismelor, oficiilor sau agențiilor. Din nou, nu doar cetățenii UE beneficiază de acest drept, ci oricine locuiește în UE poate sesiza Ombudsmanul European.

Inițiativa cetățenească europeană

Cetățenii europeni pot, de asemenea, lansa o inițiativă cetățenească europeană (ICE este un instrument important al democrației participative în UE. Prin intermediul său, cetățenii, dacă strâng un milion de semnături de la oameni din cel puțin un sfert din statele membre, pot să invite Comisia să propună un act juridic conform cu Tratatele UE).

Creată prin Tratatul de la Lisabona, această inițiativă constă în faptul că un milion de cetățeni provenind din cel puțin un sfert din statele membre ale UE pot solicita Comisiei Europene să înainteze o propunere de act legislativ al UE. Comisia trebuie să verifice dacă propunerea se referă la o chestiune asupra căreia este autorizată să intervină.

Cetățenia Uniunii nu suprimă niciunul dintre drepturile inerente cetățeniei naționale. Pur și simplu ea conferă drepturi suplimentare care se exercită, fie la nivelul Uniunii, fie la nivelul statelor membre. Cetățenia Uniunii este un corolar al naționalității unui stat membru ,,este cetățean al Uniunii Europene orice persoană având cetățenia unui stat membru”.

Ioana Răduțoiu

Legal intern R&R Partners Bucharest


Fii la curent cu ultimele articole de pe blog!