Prima parte a articolului poate fi citită aici, unde s-au abordat teme precum dreptul de petiționare, inițiativa cetățenească.

Dispozițiile inserate în cea de-a doua parte a TFUE sub titlul Nediscriminarea și Cetățenia Uniunii servesc drept ghid studiului statului cetățeanului european. Textul art. 20 proclamă că cetățenii Uniunii au numai drepturi, dar sunt supuși în egală măsură și unor obligații, el se limitează în ceea ce privește obligațiile să trimită, la datoriile prevăzute de prezentul tratat, fără să le precizeze conținutul.

Drepturile ce decurg din calitatea de cetățean European sunt:

  • categoria drepturilor politice:

– dreptul de vot și de a fi ales la alegerile locale,

– dreptul de vot și de a fi ales la alegerile pentru Parlamentul European,

  • categoria libertăților cu caracter economic:

– dreptul la libera circulație și de ședere al cetățenilor europeni,

  • categoria drepturilor-garanții:

– dreptul de petiționare,

– dreptul de a se adresa mediatorului european,

– dreptul de protecție diplomatică și consular

Dreptul la libera circulație

Orice cetățean al Uniunii are dreptul de liberă circulație și de ședere pe teritoriul statelor membre. Dreptul la libera circulație a unui membru al familiei a unui resortisant UE nu este un drept independent, ci derivă din dreptul conferit de cetățenia Uniunii, afară de cazul când el însuși are drepturi ca cetățean al unui stat membru. Un membru de familie a unui cetățean European care este resortisant al unui terț nu-și poate exercita dreptul de libera circulație numai dacă este făcută în paralel cu cetățeanul European.

Cetățeniii europeni au dreptul de a intra, de ședere și să rămână pe teritoriul oricărui stat membru pentru o perioadă de până la trei luni, pur și simplu prin prezentarea unui pașaport valabil sau carte de identitate națională: nicio altă formalitate nu este necesară. În cazul în care intenționează să rămână pentru o perioada mai mare de trei luni, trebuie să fie obținut un permis de ședere.

Drepturile de participare la alegerile publice

Alegerile politice permit desemnarea membrilor, autoritățile chemate să reprezinte cetățeanii în conducerea afacerilor publice. Participarea la aceste alegeri este rezervată în cea mai mare măsură cetățenilor proprii, conform dreptului național. Deschiderea pentru cetățenii altor state membre constituite un progres semnificativ către realizarea uniunii politice, fie că este vorba de alegerile pentru Parlamentul European, fie că este vorba de alegerile pentru municipal, fapt ce depășește cu mult măsurile simbolice, ca drapelul Uniunii, imnul sau pașaportul european.

Participarea la alegerile pentru Parlamentul European – această participare este de natură să amelioreze calitatea reprezentării cetățenilor europeni de către instituțiile UE, deci contribuie la reducerea ,,deficitului democratic” de care suferă acestea. Principiul este că orice cetățean al Uniunii care își are reședința într-un stat membru și care nu este resortisant al acestuia, are dreptul de a alege și de a fi ales la alegerile pentru Parlamentul European în statul membru în care își are reședința.

Protecția asigurată de autoritățile diplomatice și consulare ale statelor membre

Orice cetățean al Uniunii beneficiază, pe teritoriul unei țări terțe în care nu este reprezentat statul membru al cărui resoritsant este, de protecție în partea autorităților diplomatice și consulare ale oricărui stat membru, în aceleași condiții ca și cetățenii acelui stat. Acest drept este pus în aplicare de către Decizia 95/552/CE a reprezentanților guvernelor statelor membre.

Atunci când un cetățean UE caută un astfel de ajutor, trebuie să prezinte un pașaport sau carte de identitate ca dovadă a cetățeniei. În cazul în care aceste documente au fost furate sau pierdute, ambasada poate accepta o altă dovadă a cetățeniei.

Dreptul de petiționare

Orice cetățean al Uniunii Europene sau rezident al unui stat membru are dreptul, în mod individual sau în asociere cu alte persoane, să adreseze petiții Parlamentului European în legătură cu un subiect care face parte din domeniile de activitate ale Uniunii Europene și care îl privește în mod direct.

Petiția poate consta într-o cerere individuală, o plângere, o sesizare referitoare la aplicarea dreptului comunitar sau un apel adresat Parlamentului European pentru a lua poziție într-o anumită chestiune. Subiectul petiției trebuie să țină de domeniile de competență sau de interes ale Uniunii Europene, precum: drepturile, ca cetățean european, așa cum sunt stabilite în tratate, aspecte legate de mediu, protecția consumatorului etc.

Cetățenii europeni se pot adresa, de asemenea, la Mediatorul European în orice situație de administrate defectuasă de către instituțiile sau organismele Uniunii.

Dreptul de a comunica cu instituțiile și organele comunitare

O inovație a Tratatului de la Amsterdam este dispoziția art. 21 alin. 3 nou TCE, conform căreia orice cetățean al Uniunii poate scrie oricărui organ sau instituții vizate de prezentul articol sau de art. 7: ,,într-una din cele două limbi oficiale ale Comunității” și să primească răspuns redactat în aceeași limbă.

Este vorba nu numai de un simplu drept de a scrie, libertate care de altfel nu are nevoie de autorizare de a fi exercitată, dar de un drept la răspuns, așadar, de un drept la comunicare cu instituțiile comunitare. Această comunicare poate să se refere la diverse probleme, cerere de informații, comunicare de informații ca urmare a unei cereri, de exemplu, sesizând o infracțiune adusă dreptului comunitar, reclamații.

Dreptul de inițiativă a cetățenilor

Tratatul prevede o nouă inițiativă a cetățenilor, prin care, cu un milion de semnături, se poate cere Comisiei Europene să înainteze noi propuneri de politici. Este unul dintre scopurile Tratatului de la Lisabona, de a face din UE mai democratică, eficentă și transparentă. Astfel, Tratatul oferă cetățenilor și parlamentelor naționale posibilitatea de a aduce o contribuție mai însemnată la ceea ce se întâmplă la nivel european și conferă Europei o voce mai puternică.

Ioana Răduțoiu

Legal intern R&R Partners Bucharest


Fii la curent cu ultimele articole de pe blog!