Potrivit Codului Muncii, durata muncii reprezintă un element esențial al raportului dintre angajator și salariat ce trebuie să se regăsească în orice contract individual de muncă, angajatorul având obligația de a-l informa în prealabil pe salariat cu privire la aceasta.

Tot în Codul Muncii, la art. 112 alin. (1) regăsim și durata normala a timpului de muncă sau norma întreagă de muncă stabilită de legiuitor la 8 ore pe zi și 40 de ore pe săptămână.

Deși marea majoritate a salariaților este încadrată cu norma întreagă prevăzută de Codul Muncii, trebuie precizat că legea permite și stabilirea altor norme de muncă. De obicei acestea stabilesc o normă redusă față de cea stabilită la art. 112 alin. (1) din Codul Muncii și sunt cunoscute sub denumirea de contracte individuale de muncă cu timp parțial, fiind reglementate în mod distinct în Codul Muncii la art. 103 – 107.

Totodată, nu este exclus ca printr-un contract individual de muncă părțile de comun acord să prevadă o durată a muncii mai mare decât cea de 8 ore pe zi și 40 de ore pe săptămână, fără însă a depăși durata maximă de 48 de ore pe săptămână prevăzută la art. 114 alin. (1) din Codul Muncii.

Esențial în ce privește durata muncii este că aceasta poate fi modificată numai prin acordul ambelor părți ale raportului juridic, angajat și angajator, acord ce trebuie să se materializeze în scris printr-un act adițional la contractul individual de muncă.

Așadar, potrivit Codului Muncii, nu există posibilitatea modificării unilaterale a duratei muncii nici de către salariat, nici de către angajator.

Ordonanța de urgență nr. 132/2020 vine și reglementează expres o excepție de la această regulă, potrivit căreia angajatorul poate reduce timpul de muncă al salariaților cu cel mult 50% din durata zilnică, săptămânală sau lunară, prevăzută în contractul individual de muncă, ținând cont de afectarea activității angajatorului ca urmare a instituirii stării de urgență/alertă/asediu.

Condițiile aplicării măsurii de către angajatori:

 • măsura afectează cel puțin 10% din numărul de salariați ai unității
 • reducerea activității este justificată de o diminuare a cifrei de afaceri din luna anterioară aplicării măsurii sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia cu cel puțin 10% față de luna similară din anul anterior

Obligațiile angajatorului:

 • informarea și consultarea sindicatului, a reprezentanților salariaților sau a salariaților, după caz, anterior comunicării deciziei salariatului
 • stabilirea programului de muncă pentru întreaga lună pentru salariații afectați
 • Comunicarea deciziei salariatului afectat cu cel puțin 5 zile înainte de aplicarea efectivă a măsurii

Durata – măsura poate fi dispusă de către angajator prin decizie pentru o perioadă de cel puțin 5 zile lucrătoare, lunar. De asemenea, reducerea timpului de muncă poate fi dispusă doar pe perioada instituirii stării de urgență/alertă/asediu, precum și pe o perioadă de până la 3 luni de la data încetării ultimei perioade în care a fost instituită starea de urgență/alertă/asediu.

Interdicții pe perioada aplicării măsurii:

 • sunt interzise angajarea de personal pentru prestarea unor activități identice ori similare cu cele prestate de către salariații al căror timp de muncă a fost redus, precum și subcontractarea de activități desfășurate de salariații al căror timp de muncă a fost redus
 • salariații afectați de această măsură nu pot efectua muncă suplimentară la același angajator
 • angajatorul nu poate iniția concedieri colective
 • Măsura nu poate fi cumulată cu reducerea programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe săptămână prevăzută de art. 52 alin. (3) din Codul Muncii

Drepturile salariatului:

 • salariatul beneficiază de toate celelalte drepturi prevăzute în contractul individual de muncă sau în contractul colectiv de muncă, proporțional cu timpul efectiv lucrat
 • salariații afectați de măsură beneficiază de o indemnizație de 75% din diferența dintre salariul de bază brut lunar prevăzut în contractul individual de muncă și salariul de bază brut lunar aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de muncă, în completarea drepturilor salariale cuvenite, calculate la timpul efectiv lucrat.

Alexandru Nuță – Avocat

R&R Partners Bucharest


Dacă doriți să adresați mai multe întrebări sau aveți nevoie de o consultație juridică, ne puteți contacta la office@rrpb.ro sau accesați site-ul nostru www.rrpb.ro pentru mai multe informații.


Fii la curent cu ultimele articole de pe blog!