Concediul de odihna pentru angajati | Ghid practic

Care este durata minimă a concediului de odihnă?

Durata minimă a concediului de odihnă anual este de 20 de zile lucrătoare conform art.145 alin.(1) din Codul Muncii.
Însă, durata efectivă a concediului de odihnă se stabilește prin contractul individual de muncă, cu respectarea legii și a contractelor colective de muncă aplicabile.

Întotdeauna 20 de zile?

Există și excepții de la durata minimă de concediu de odihnă prevăzute în legi speciale, în cazul:
– personalului didactic din învățământul superior care beneficiază de un concediu anual plătit, în perioada vacanțelor universitare, de cel puțin 40 de zile;
– personalul aeronautic civil navigant are dreptul la concediu de odihnă plătit de cel puțin 4 săptămâni.

Există situații în care numărul zilelor de concediu de odihnă se acordă în funcție de vechimea în muncă, cum este și cazul personalului din administrația publică, care primesc 21 de zile lucrătoare de concediu dacă au până la 10 ani vechime și respectiv, 25 de zile lucrătoare, dacă au peste 10 ani vechime.

Sărbătorile legale în care nu se lucrează, precum și zilele libere plătite prin contractul colectiv de muncă nu sunt incluse în durata concediului de odihnă anual.

Dacă am fost în concediu de maternitate, mai pot beneficia de concediu de odihnă?

În cazul persoanelor aflate în incapacitate temporară de muncă, în concediul de maternitate, în concediu de risc maternal sau în concediu pentru îngrijirea copilului, aceste perioade se consideră perioade de activitate prestată, astfel că persoanele aflate într-o astfel de situație vor beneficia de concediu de odihnă după încetarea situației care le-au împiedicat să beneficieze de acest drept.

Există situații în care se acordă zile suplimentare pentru efectuarea acestui concediu?

Da. Salariații nevăzători au dreptul la un concediu de odihnă suplimentar cu o durată de 6 zile lucrătoare, iar cei cu grad de invaliditate beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar de 3 zile lucrătoare.

Ce condiții trebuie să respect?

Concediul de odihnă se efectuează după o programare prealabilă la nivelul angajatorului, dar cu condiția ca perioadele de concediu să se stabilească astfel încât fiecare salariat să efectueză într-un an calendaristic cel puțin 10 zile lucrătoare neîntreprupt.

Concediul de odihnă trebuie efectuat în fiecare an și numai excepțional se permite efectuarea concediului în anul următor, în acest din urmă caz, angajatorul este obligat să acorde concediu într-o perioadă de 18 luni, începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediu.

Pot să întrerup concediul? Dacă da, cum?

Întreruperea concediului de odihnă poate interveni la cererea salariatului sau a angajatorului care îl poate rechema pe salariat din concediu în caz de forță majoră sau pentru interese urgente care impun prezența salariatului la locul de muncă. În acest caz, angajatorul are obligația de a suporta cheltuielile salariatului și ale familiei sale în vederea revenirii la locul de muncă, precum și eventualele prejudicii suferite ca urmare a întreruperii concediului de odihnă.

Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă.


Distinct de concediu de odihnă, salariații pot beneficia potrivit legislației muncii de concedii medicale, de maternitate, pentru îngrijirea copilului bolnav, concediu pentru formare profesionala, concediu fără plată, însă acestea au altă finalitate decât aceea a concediului de odihnă, respectiv fie sunt elemente ale dreptului la asigurări sociale, fie sunt destinate pregătirii examenelor de către salariați sau pentru rezolvarea unor probleme personale.

Concediul de odihnă este un drept al salariatului prevăzut de Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru și prin care obligă statele membre să ia măsuri necesare pentru a asigura fiecărui lucrător un concediu anual plătiti de cel puțin 4 săptămâni, în condițiile de acordare prevăzute la nivel național.

Irina Postelnicu

Avocat R&R Partners Bucharest


Dacă doriți să adresați mai multe întrebări sau aveți nevoie de o consultație juridică, ne puteți contacta la office@rrpb.ro sau accesați site-ul nostru www.rrpb.ro pentru mai multe informații.


Fii la curent cu ultimele articole de pe blog!

Leave a comment