1. Cum pot divorța în România?

Motivele de divorț în România sunt:

 • de comun acord între soți
 • din motive temeinice, relația dintre soți este grav afectată și continuarea căsătoriei nu mai este posibilă
 • după o separare de cel puțin 2 ani
 • din motive de sănătate grave
 1. Ce tip de procedură de divorț ar trebui să aleg?

Soții pot alege între:

 • procedura juridică – Poate fi folosită dacă soții sunt de comun acord sau dacă unul dintre ei depune o cerere de divorț în instanță. Instanța competentă este cea de la ultima reședință de familie unde locuiește cel puțin unul dintre soți. Este important de știut că judecătorul nu se poate pronunța în favoarea divorțului dacă unul dintre soți are o situație medicală care afectează judecata sa și nu poate să-și exprime consimțământul valabil. Această procedură poate fi aleasă indiferent de durata căsătoriei și dacă soții au sau nu copii minori din căsătorie.
 • procedura administrativă – Dacă soții sunt de acord să divorțeze și nu au copii minori, fie născuți, fie adoptați înainte sau în timpul căsătoriei, ofițerul de stare civilă unde a avut loc căsătoria sau unde au ultima reședință comună poate soluționa divorțul. Potrivit legii române, ofițerul de stare civilă stabilește o „perioadă de gândire” de 30 de zile, astfel încât soții să poată reflecta asupra deciziei lor. Numai după această perioadă soții pot lua decizia finală de desfacere a căsătoriei. Părțile primesc ulterior certificatul de divorț de la ofițerul de stare civilă, după ce se declară desfacerea căsătoriei.
 • procedura notarială – Este similară procedurii administrative. Principala diferență este că soții pot alege această procedură chiar dacă au copii minori, dar numai dacă aceștia sunt de acord cu privire la toate aspectele legate de: numele soților după divorț, exercitarea autorității părintești de către ambii părinți, reședința copiilor, să mențină relația dintre părinți și copii și contribuția părinților la cheltuielile necesare pentru creșterea și educarea copiilor. Perioada de 30 de zile de gândire se aplică și acestei proceduri. Notarul public va respinge cererea și va ghida soții pentru a-și completa cererea de divorț în instanță dacă nu reușesc să ajungă la un acord cu privire la toate cele de mai sus

4. Există reguli specifice pentru străini?

Nu există reguli specifice pentru străini în această privință. Legea divorțului românesc se aplică chiar dacă unul dintre soți este un cetățean străin.

5. Cât timp durează obținerea unui divorț în România?

Aceasta depinde de procedura aleasă și poate varia între 60 de zile în cazul procedurii administrative și până la 3 luni dacă alegeți procedura notarială. În ceea ce privește procedura judiciară, durata acesteia depinde de factori precum motivele pentru divorț și dacă o parte este de vină sau nu.

5. Pot să-mi păstrez numele de căsătorie după divorț?

Soții pot ajunge la un acord pentru a-și păstra numele de căsătorie după divorț. Cu toate acestea, pentru motive bine documentate justificate de interesul unuia dintre soți sau de interesele copilului, instanța poate să dea acordul soților pentru păstrearea numelui de căsătorie, chiar și în absența unui acord între soți. Dacă nu s-a ajuns la un acord sau instanța nu și-a dat consimțământul, fiecare dintre foștii soți revine la numele lor înainte de căsătorie.

6. Pot obține despăgubiri de la fostul meu soț?

În cazul divorțului din vina unui singur soț, cel care nu este vinovat poate cere despăgubiri dacă a suferit un prejudiciu cauzat de circumstanțele legate de divorț.

În plus față de cele de mai sus, soțul / soția poate primi, de asemenea, compensații pentru dezechilibrul financiar semnificativ ca urmare a procedurii de divorț. Această compensație se acordă numai dacă căsătoria a durat cel puțin 20 de ani. Soțul care primește deja o indemnizație de întreținere nu poate primi niciun beneficiu compensatoriu.

 1. Cum pot primi pensie alimentară după divorț?

Soțul divorțat are dreptul la pensie alimentară dacă are o nevoie financiară mare datorită incapacității de muncă, care a existat și înainte de căsătorie sau pe timpul căsătoriei. El are dreptul la pensie alimentară și atunci când incapacitatea are loc în termen de un an de la căsătorie, dar numai dacă incapacitatea este cauzată de circumstanțe legate de căsătorie.

Cheltuielile de întreținere se stabilesc la un sfert din venitul net al persoanei responsabile pentru plată, în raport cu mijloacele sale, starea de nevoie și venitul celuilalt soț. Pensia de întreținere a soțului împreună cu întreținerea copilului nu pot depăși jumătate din venitul net al soțului divorțat.

 1. Cum sunt împărțite bunurile în cazul divorțului?

La divorț, regimul proprietății matrimoniale se încheie de la data depunerii cererii de divorț. De asemenea, poate fi reziliat de la data separării între soți, la cererea acestora.

Proprietatea poate fi împărțită fie prin acordul reciproc al soților, fie printr-o hotărâre judecătorească. Baza împărțirii bunurilor poate fi fie o hotărâre judecătorească, fie un document încheiat în formă autentică notarială. Dacă soții nu sunt de acord cu privire la împărțirea bunurilor, aceștia pot depune o cerere de partaj a bunurilor după desfacerea căsătoriei. Aceasta poate fi depusă și în cursul procesului de divorț sau în orice moment ulterior acestuia.

 1. Ce este o prestație compensatorie și cine o poate primi?

Dacă doar unul dintre soți este în culpă și căsătoria a durat minim 20 de ani, celălalt soț poate primi o sumă de bani suplimentară care să compenseze posibilul dezechilibru cauzat de divorț. În acest caz, soțul lipsit de culpă nu mai poate cere și pensie de întreținere.

 1. Cum mă poate ajuta un avocat în procedura de divorț?

Un avocat bun vă va arăta ce drepturi și obligații aveți în procedura de divorț. Ulterior, dacă sunteți de acord să continuați, vă poate oferi asistență la notar pentru divorțul de comun acord sau vă poate reprezenta în instanță, dacă există un proces de divorț sau la partajul bunurilor, în urma divorțului.

– – –

Dacă dorești să obții cetățenia română, nu rata eBookul nostru publicat pe Amazon. Acesta te va ajuta în pregătirea pentru examenul de cetățenie, mai multe detalii aici.