Ce este permisul de ședere?

Permisul de ședere este documentul oficial care atestă dreptul cetățeanului din afara Uniunii Europene de a își stabili reședința pe teritoriul României pentru o perioadă de timp determinată.

Cum se obține permisul de ședere?

Ca regulă generală, o condiție prealabilă obținerii permisului de ședere este deținerea vizei de lungă ședere. Aceasta atestă venirea cetățeanului străin în Romania pentru un anume scop, scop în funcție de care sunt determinate și documentele necesare obținerii vizei.

Ulterior, pentru a obține permisul de ședere, cetățeanul străin trebuie să depună personal o serie de documente la Inspectoratul General pentru Imigrări și online, pe site-ul acestuia, cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea vizei de ședere lungă în Romania, în vederea reglementării șederii și prelungirii acesteia.

Care sunt documentele ce trebuie depuse?

Dosarul de rezidență trebuie să conțină:

  • pașaportul cetățeanului, în orginial și copie
  • cererea de eliberare a permisului de ședere
  • viza de ședere lungă
  • dovada deținerii legale a spațiului de locuit, în original și copie
  • dovada asigurării sociale
  • adeverință medicală care confirmă faptul că cetățeanul străin nu suferă de boli care pot pune în pericol sănătatea publică
  • declarația privind scopul șederii, care trebuie să corespundă celui din viză
  • taxe

Pot locui oriunde?

Nu. Spațiul de locuit, legal și stabil, al cetățeanului străin trebuie să fie dovedit  printr-un contract de vânzare-cumpărare, locațiune sau comodat sau prin declarația scrisa de primire în spațiu a proprietarului.

Așadar, simpla ședere într-un hotel sau într-un apartament prin AirBnb nu va fi suficientă.

Ce presupune asigurarea socială și când trebuie să o obțin?

Asigurarea socială atesta faptul că cetățeanul este asigurat în sistemul de sănătate de stat.

La prima cerere de obținere a unui permis de ședere, cetățeanul străin nu trebuie să dețină o asigurare socială, însă aceasta va fi obligatorie când acesta dorește să își schimbe permisul inițial.

Dovada asigurării în sistemul social se face pe baza unei adeverințe eliberate de Casa de Asigurări de Sănătate, valabilă la data depunerii cererii.

Cât timp este valabil permisul de ședere?

În funcție de scopul șederii în România, valabilitatea permisului de ședere variază de la 1 la 5 ani.

Astfel, dacă scopul șederii este desfășurarea unei activități comerciale, acesta va fi eliberat pe o perioadă de 1 an, cu posibilitatea reînnoirii.

Pentru deținerea unui loc de muncă pe baza unui contract valabil de muncă, durata permisului de ședere poate fi de 1 an, acesta fiind termenul general, dar se poate acorda și pentru 2 ani, pentru lucrătorii înalt calificați. Totuși, dreptul de şedere temporară în scop de muncă poate să corespunda cu perioada de valabilitate a contractului de muncă, dar numai pentru perioadele mai mici de 1 an.

Cei care pot beneficia de un permis de ședere de 5 ani sunt, de obicei, membrii de familie ai unui cetățean român sau cetățenii care fac parte din Uniunea Europeană.

Ce trebuie să știu după ce obțin permisul de ședere?

Un criteriu esențial în baza căruia un cetățean străin poate obține dreptul de ședere în Romania este scopul pentru care acesta vine. Așadar, este important ca scopul pentru care se obține permisul să rămână același pe toată durata șederii în Romania, sub sancțiunea revocării dreptului de ședere.

Pot să-mi prelungesc șederea în Romania?

Da. Cetățeanul străin care beneficiază de un drept de ședere valabil în Romania poate obține un permis de ședere pe termen lung, a cărui valabilitate este de 10 ani pentru membrii de familie ai unui cetățean român și 5 ani pentru celelalte scopuri prevăzute de lege.

Este important de știut faptul că, pentru obținerea permisului de ședere pe termen lung, cetățeanul străin trebuie să fi avut o ședere continuă pe teritoriul României în ultimii 5 ani, acest lucru însemnând că perioada de absență din Romania nu poate fi mai mare de 6 luni, consecutive și nu depășește 10 luni, în total.

De asemenea, dosarul de rezidență trebuie să conțină și dovada asigurării sociale de sănătate și a deținerii legale a spațiului de locuit, precum și dovada faptului că cetățeanul străin cunoaște limba română la un nivel satisfăcător și că nu reprezintă un pericol pentru ordinea publică sau securitatea națională.

Care sunt beneficiile deținerii permisului de ședere pe termen lung?

Spre deosebire de permisul de ședere temporară, rezidența pe termen lung a cetățeanului străin îi conferă acestuia un regim similar cu cel al cetățeanului român.

Astfel, acesta beneficiază de accesul liber pe piața forței de muncă, alături de libertatea de asociere, afiliere și apartenență la o organizație sindicală sau profesională; posibilitatea de a călători în afara țării în același regim ca și cetățenii români; accesul la toate formele de învățământ și pregătire profesională; asistență de sănătate publică etc.

Raluca Corjescu

Legal intern at R&R Partners Bucharest


Dacă doriți să adresați mai multe întrebări sau aveți nevoie de o consultație juridică, ne puteți contacta la office@rrpb.ro sau accesați site-ul nostru www.rrpb.ro pentru mai multe informații.


Fii la curent cu ultimele articole de pe blog!