Apostila

Ce este apostila?

Apostila este o ștampilă sau un certficat eliberat de autoritățile competente ale unui stat semnatar al Convenției de la Haga, pentru actele oficiale întocmite în respectiva țară, ce urmează să fie prezentate pe teritoriul unui alt stat semnatar al Convenției. România face parte din Convenția de la Haga din anul 2001.

Altfel spus, cand prezinți un act în altă țară membră a convenției, va trebui să îi adaugi o apostilă în mod obligatoriu.

Care este scopul apostilei?

 • Autentificarea originii unui act oficial
 • Prevenirea utilizării unor acte false

Care este procedura de eliberare a apostilei?

Pentru actele administrative emise de autorități ale administrației publice centrale sau locale, precum și de alte organe de autoritate administrativă din România care organizează o activitate de interes public:

 • Prin intermediul biroului apostilă organizat în cadrul instituțiile Prefectului
 • Eliberarea apostilei este gratuită
 • Se realizează de către instituția Prefectului din județul în care titularul actului sau soțul/soția ori o rudă până la gradul al II-lea a acestuia are domiciliul/ultimul domiciliu/ emitentul actului are sediul
 • Prin excepție, pentru certificatele de stare civilă, precum și cele de cazier judiciar, este posibilă eliberarea apostilei la orice instituție a prefectului

Orice act ce are apostila va fi imediat recunoscut drept act oficial și va putea fi folosit în orice altă țară semnatară a Convenției de la Haga.

Supralegalizarea

Ce este supralegalizarea ?

Supralegalizarea este procedura efectuată de către autoritățile competente din România, prin care se atestă, pentru statele care nu au calitatea de parte a Convenției de la Haga sau cu care România nu are tratate bilaterale pentru recunoașterea reciprocă a actelor, faptul că actul notarial supus acestei proceduri este un act oficial.

Cu alte cuvinte, supralegalizarea are acelasi scop precum apostila, să confirmi că actul pe care il prezinti chiar este un document oficial. Dar se aplica pentru statele care nu sunt membre ale Conventiei de la Haga.

Cine poate efectua procedura supralegalizării ?

Actele pot fi prezentate, în vederea supralegalizării, personal şi prin mandatar, după cum urmează:

 • prin procură notarială, întocmită în faţa unui notar public român;
 • procură întocmită la o misiune diplomatică sau oficiu consular al României în străinătate;
 • procură întocmită la un notar public străin, cu condiţia ca aceasta să fie, ulterior, apostilată sau supralegalizată;
 • împuternicire avocaţială;
 • contract prestări servicii, dacă se apelează la o persoană juridică ce are ca obiect de activitate prestări servicii.

Bine de știut! Actele și documentele care pot fi supralegalizate sunt acte orginale, copii legalizate și traduceri legalizate ale acestora.

Actele și documentele care nu pot fi supralegalizate:

 • Acte ce urmează a fi folosite în state ce sunt parte a Convenției de la Haga
 • Acte eliberate de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale României în afara țării
 • Documentele și actele emise de alte state – în România se pot legaliza doar actele emise de România
 • Acte și documentele care necesită, înainte de a fi supralegalizate, vizarea de către autoritățile competente
 • Actele originale sau traduse de Starea Civilă în format vechi – acestea trebuie preschimbate de către autoritățile competente

Actele și documentele care sunt scutite de supralegalizare:

 • Certificatele de stare civilă, precum și alte documente întocmite de către agenții diplomatici ai României
 • Actele și documentele ce vor fi folosite în țările cu care România a încheiat tratate sau convenții bilaterale de asistență juridică în materie civilă. Însă, dacă una din țări o solicită, trebuie aplicată.

Larisa Caliceanu

Legal Intern – R&R Partners

Dacă dorești să obții cetățenia română, nu rata eBookul nostru publicat pe Amazon. Acesta te va ajuta în pregătirea pentru examenul de cetățenie, mai multe detalii aici.


Dacă doriți să adresați mai multe întrebări sau aveți nevoie de o consultație juridică pentru a parcurge mai ușor etapa angajarii cetatenilor non-UE in Romania, ne puteți contacta la office@rrpb.ro sau accesați site-ul nostru www.rrpb.ro pentru mai multe informații.Fii la curent cu ultimele articole de pe blog!