Care sunt drepturile și obligațiile soților în timpul căsătoriei?

Căsătoria reprezintă uniunea liber consimțită între un bărbat și o femeie, încheiată conform dispozițiilor legale, cu scopul de a întemeia o familie, cele două părți urmărind, astfel, un scop comun. Este reglementată de normele imperative ale legii astfel încât cei care se căsătoresc au numai posibilitatea de a accepta sau nu statutul legal așa cum este el stabilit de lege.

Căsătoria presupune limitarea libertății individuale a fiecăruia dintre soți. Această limitare putând fi exprimată prin obligațiile reciproce dintre aceștia. Aceste îngrădiri sunt de esența căsătoriei, iar inexistența oricărei obligații reciproce, respectiv libertatea absolută a soților este incompatibilă cu starea de persoană căsătorită, putând conduce la separarea soților în fapt sau în drept.

Unde sunt reglementate drepturile și îndatoririle personale ale soților?

Drepturile și îndatoririle personale ale soților sunt cuprinse în Cartea II, Titlul II, Capitolul V. Astfel, prima prevedere cu privire la statutul acestora se regăsește în articolul 308 și se referă la egalitatea dintre soți în luarea deciziilor, ei luând deciziile de comun acord în tot ceea ce privește căsătoria.

În art. 309 alin. (1) este prevăzută obligația de respect, fidelitate și sprijin moral reciproc. Indeplinirea obligației de respect reciproc presupune respectarea vieții personale a celuilalt soț, respectarea opiniilor, credințelor, relațiilor sociale în care se angajează, profesia pe care o desfășoară. De asemenea, această obligație presupune evitarea violențelor de orice fel și menținerea unui climat familial echilibrat, tolerant și bazat pe sinceritate. În strânsă legătură cu aceasta este obligația de sprjin moral reciproc care vizează susținerea morală a celuilalt soț în momentele dificile care pot să apară pe parcursul căsniciei. Astfel, când apar probleme de sănătate, probleme ce privesc chestiuni profesionale etc. celălalt soț are obligația de a-și susține, încuraja partenerul în depășirea acestora. Obligația de fidelitate presupune pe de o parte respectarea obligațiilor impuse de statutul căsătoriei, iar pe de altă parte impune neîntreținerea relațiilor intime extraconjugale. Încălcarea acestei obligații poate constitui motiv temenic de divorț.

Un soț are dreptul să cenzureze corespondența celuilalt soț?

Aceste obligații sunt întregite de art. 310 cu privire la independența soților. Acesta prevede că „un soţ nu are dreptul să cenzureze corespondenţa, relaţiile sociale sau alegerea profesiei celuilalt soţ”. Astfel, fiecare soț este liber să își aleagă o profesie conform pregătirii profesionale și preferințelor pe care le are, fără ca celălalt soț să îi impună un anumit punct de vedere sau o anumită profesie sau fără a fi necesar ca celălalt soț să își dea consimțământul cu privire la alegerea carierei profesionale a acestuia. De asemenea, fiecare soț se poate angaja în propriile relații sociale și profesionale, respectând limitele impuse de obligațiile de fidelitate și de respect menționate mai sus.

În alineatul (2) al articolului 309 se instituie obligația de a locui împreună. În anumite situații ei pot locui separat, spre exemplu, exercitarea unei profesii, îngrijirea sănătății etc. Refuzul unuia dintre soți de a locui împreună constituie motiv temeinic de divorț, cu atât mai mult cu cât constrângerea acestuia prin diverse măsuri la îndeplinirea acestei îndatoriri ar duce la încălcarea libertății personale și, prin urmare, este exclusă. Legiuitorul român a dat posibilitatea soților de a-și alege de comun acord domiciliul sau reședința unde aceștia vor locui în mod constant. Astfel, locuinţa familiei este locuinţa comună a soţilor sau, în lipsă, locuinţa soţului la care se află copiii.

Obligația de a purta numele comun este prevăzută de art. 311, astfel: „Soții sunt obligați să poarte numele declarat la încheierea căsătoriei. Niciunul dintre soți nu poate cere schimbarea acestui nume pe cale administrativă decât cu consimțământul expres al celuilalt soț.

Trebuie să suportăm cheltuielile căsătoriei împreună?

Soţii sunt obligaţi să contribuie, în raport cu mijloacele fiecăruia, la suportarea cheltuielilor căsătoriei – art. 325 alin.(1). Prin convenţie se poate stabili altfel, însă se consideră nescrisă dacă se prevede ca doar unul dintre soţi să contribuie exclusiv la suportarea cheltuielilor căsătoriei. De asemenea, conform articolului 326, reprezintă contribuție la cheltuielile căsătoriei munca oricăruia dintre soţi în gospodărie şi pentru creşterea copiilor.

Statutul de persoană căsătorită presupune, totodată, și o serie de drepturi. Există, astfel, drepturile corelative fiecărei obligații prezentate mai sus – dreptul de a primi din partea celuilalt soț sprijin moral, respect, fidelitate, dreptul de a avea o locuință comună, de a avea un nume comun. Pe lângă acestea, Codul Civil prevede o serie de alte drepturi patrimoniale.

În ceea ce privește independența patrimonială a soților, fiecare poate încheia orice alte acte juridice cu celălalt soț sau cu terțe persoane și fiecare poate face, fără consimțământul celuilalt, depozite bancare și orice operațiuni în legătură cu acestea.

Articolul 318 din Codul Civil prevede dreptul la informare care presupune că fiecare soț poate să îi ceară celuilalt să îl informeze cu privire la veniturile, datoriile și bunurile sale. În cazul unui refuz nejustificat acesta se poate adresa instanței de tutelă care îl poate obliga pe soțul celui care a sesizat-o sau pe terț să furnizeze informațiile cerute.

În ipoteza în care locuința familiei este deținută în baza unui contract de închiriere, fiecare soț are un drept locativ propriu, chiar dacă numai unul dintre soți este titularul contractului sau chiar și în ipoteza în care contractul a fost încheiat înainte de căsătorie.

În concluzie, statutul de persoană căsătorită impune o serie de drepturi și îndatoriri care iau naștere chiar din momentul încheierii căsătoriei și care au un rol important în viața de familie a acestora.


Dacă doriți să adresați mai multe întrebări sau aveți nevoie de o consultație juridică, ne puteți contacta la office@rrpb.ro sau accesați site-ul nostru www.rrpb.ro pentru mai multe informații. 

Nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube, unde se postează lunar conținut nou și actualizat pe diverse teme de actualitate.


Fii la curent cu ultimele articole de pe blog!

Leave a comment