Cum pot adopta un copil în România?

Vrei să adopți un copil în România? Te interesează procedura și ce pași trebuie să urmezi?

Află toate detaliile mai jos!

Ce reprezintă adopția?

Are loc o operațiune juridică în care se creează o legătură între cel care adoptă (adoptator) și cel care este adoptat, din perspectiva apariției unor legături de filiație, dar și de rudenie, dacă ne raportăm la rudele adoptatorului.

Desigur, prin intermediul adopției, legiuitorul este interesat de a se asigura în căminul familial sprijinul necesar în vederea creșterii și educării copilului, într-un context incluziv și care să respecte interesul superior al acestuia. Astfel, procesul are în vedere o analiză amănunțită a cadrului în care copilul se va dezvolta pentru a i se asigura resursele necesare dezvoltării fizice și psihice, iar familia trebuie să respecte garanțiile morale și condițiile materiale din această perspectivă. Adoptatorul va avea aceleași drepturi și îndatoriri precum părinții firești le au față de copilul adoptat.

Odată ce procesul este încheiat, părinții firești și rudele acestora nu mai pot considera că au legături de rudenie cu persoana adoptată și eventualii descendenți ai acestuia.

Până la ce vârstă se poate adopta?

În principiu, copilul poate să fie adoptat până când îndeplinește capacitatea deplină de exercițiu, adică până la vârsta de 18 ani, dar nu inclusiv. Totuși, există o excepție de la această regulă, atunci când persoana adoptată a fost crescută în timpul minorității de persoanele adoptatoare, chiar și după împlinirea vârstei de 18 ani.

Cine poate să adopte?

Pot fi considerate persoane apte să adopte cele care au capacitate deplină de exercițiu și nu suferă de boli psihice și handicap mental. De asemenea, persoanele de același sex, la acest moment, nu pot adopta împreună. Este util de menționat că doar soțul și soția pot să adopte simultan, altfel, două persoane nu pot să adopte în acest mod dacă nu se încadrează pe ipoteza sus menționată.

Totuși, există o limitare din punct de vedere al vârstei pe care adoptatorul ar trebui să o aibă raportat la vârsta adoptatului. Astfel, acesta trebuie să fie cu cel puțin 18 ani mai mare decât adoptat, însă se poate încuviința de către instanță și o diferență de vârstă de 16 ani.

Ce persoane trebuie să își dea acordul pentru adopție?

  • Părinții firești (sau tutorele, dacă părinții sunt decedați, necunoscuți, declarați morți, dispăruți sau puși sub interdicție)
  • Adoptatul, dacă a împlinit 10 ani (per a contrario, dacă nu a împlinit 10 ani, nu i se va solicita consimțământul)
  • Persoana sau persoanele care adoptă (dacă discutăm despre soții care adoptă împreuna)
  • Soțul persoanei care adoptă (în cazul în care nu adoptă împreună)

Există un termen în care se oferă consimțământul la adopție?

Da, părinții firești sau tutorii pot să îl ofere doar dacă au trecut 60 de zile de la data nașterii copilului.

Totodată, el poate fi revocat în termen de 30 de zile de la data exprimării lui. Instanța poate să decidă să treacă peste un eventual refuz doar dacă se demonstrează că el este abuziv, iar adopția este în interesul superior al copilului.

De când se poate considera adopția că produce efecte?

De la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești.

Astfel, nu putem considera în niciun moment anterior că adopția este definitivată.

Ce nume va primi persoana adoptată?

Adoptatul va primi numele de familie al celui care adoptă.

În cazul în care soții au un nume comun, se va păstra acesta, iar dacă nu, se va decide cu privire la ce nume rămâne. Și prenumele poate fi schimbat, pentru motive temeinice și cu consimțământul copilului care a împlinit 10 ani.

Cum încetează adopția?

Există mai multe ipoteze. Adopția poate să înceteze prin desfacere sau ca urmare a anulării ori a constatării nulității sale.

Prin desfacere, ne referim la faptul că adopția încetează dacă adoptatorii au decedat sau dacă este necesar să se impună o măsură de protecție față de adoptat. Totuși, inclusiv adoptatul poate să facă o cerere de desfacere dacă adoptatorul/adoptatorii s-au făcut vinovați de eventuale fapte penale, în anumite condiții. Reciproca este valabilă, în sensul că adoptatorii pot să facă o cerere în acest sens.

Prin anulare, ne raportăm la situația în care persoanele care au trebuit să își ofere consimțământul la încheierea adopției l-au avut, de fapt, viciat prin eroare asupra identității adoptatorului, dol sau violență.

Prin nulitate absolută, ne referim la adopțiile fictive sau cele încheiate cu încălcarea anumitor condiții.

Ce se întâmplă dacă adopția încetează?

Odată cu încetarea adopției, reintră în vigoare și drepturile, îndatoririle părinților firești, de regulă.

Numele de familie va fi redobândit (inclusiv prenumele), însă instanța va decide dacă este în interesul acestuia să fie păstrat.

 

Dacă doriți să adresați mai multe întrebări sau aveți nevoie de o consultație juridică, ne puteți contacta la office@rrpb.ro sau accesați site-ul nostru www.rrpb.ro pentru mai multe informații. 

Nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube, unde se postează lunar conținut nou și actualizat pe diverse teme de actualitate.


Fii la curent cu ultimele articole de pe blog!

Leave a comment