Ce este cartea funciară?

Cartea funciară reprezintă un registru public din România, care cuprinde evidența juridică integrală și exactă a imobilelor, proprietatea persoanelor fizice și juridice din aceeași localitate.

Scopul acesteia, conform art. 876 din Codul Civil, este de a descrie imobilele și de a arăta drepturile reale ce au ca obiect respectivele imobile. De asemenea, când ne referim la noțiunea de carte funciară este necesar să facem referire și la cadastru.

Cadastrul este cel ce se ocupă de identificarea, măsurarea, descrierea și înregistrarea imobilelor în documentele cadastrale și reprezentarea acestora pe hărți și planuri cadastrale. Cele două reprezintă un sistem unitar și obligatoriu de evidență tehnică, economică și juridică, de importanță națională, a tuturor imobilelor de pe întreg teritoriul țării.

Cu alte cuvinte, cartea funciară este „cartea de vizită” a unui imobil și care dovedește că o anumită persoană este proprietarul de drept al bunului imobil respectiv, iar cadastrul contribuie la descrierea exactă a imobilelor înscrise în cartea funciară.

Cum pot înscrie un drept în cartea funciară?

Înscrierea în cartea funciară se poate realiza prin intabulare, înscriere provizorie sau notare.

Intabularea este înscrierea care are ca obiect drepturi reale imobiliare, care produc efecte de la data înregistrării cererii de înscriere. Prin intabulare putem nota în cartea funciară drepturi asupra unui imobil precum dreptul de proprietate, dreptul de administrare, dreptul de folosință cu titlu gratuit sau dreptul de ipotecă.

Înscrierea provizorie are același obiect ca intabularea, însă se diferențiază de aceasta prin incertitudinea care planează asupra drepturilor reale imobiliare supuse înscrierii, de exemplu: drepturile sunt afectate de o condiție suspensivă.

Notarea în cartea funciară se realizează atunci când ne referim la alte drepturi decât cele imobiliare, cum ar fi drepturile personale. În mod nelimitativ, art. 902 din Codul Civil enumeră actele sau faptele juridice supuse notării în cartea funciară, dintre care amintim punerea sub interdicție judecătorească și ridicarea acestei măsuri, calitatea de bun comun a unui imobil, convenția matrimonială sau destinația unui imobil de locuință a familiei.

Care este procedura de înscriere în cartea funciară și căror autorități trebuie să mă adresez?

Pentru a înscrie un drept imobiliar pentru prima dată în cartea funciară este necesar să realizezi în prealabil documentația cadastrală a imobilului, pe care o poți vedea aici, iar mai apoi să te adresezi Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) , prin intermediul unui Oficiu Teritorial de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) aflat pe raza teritorială a localității în care vrei să înregistrezi respectivul imobil. Lista oficiilor teritoriale o regăsești aici.

După ce te-ai asigurat că documentația cadastrală este completă, vei depune o cerere-tip de înscriere în cartea funciară la oficiul teritorial de cadastru și publicitate imobiliară în circumscripția căruia se află imobilul tău. Cererea-tip îți va fi oferită de către angajații biroului respectiv. Alăturat acestei cereri, nu uita să atașezi înscrisul original sau copia legalizată a actului care dovedește că ești proprietarul dreptului pe care dorești să îl înscrii.

Cererea ta va fi soluționată într-un termen rezonabil, aproximativ 30 de zile, iar soluția îți va fi comunicată de către responsabilii oficiului teritorial la care ai depus-o.

Ce este extrasul de carte funciară, la ce îmi folosește și cum îl obțin? Există mai multe categorii de extrase de carte funciară?

Extrasul de carte funciară este actul de identitate al unui imobil. Atunci când se dorește efectuarea unei tranzacții în legătură cu imobilul, acest document poate fi esențial la încheierea tranzacției, oferind toate informațiile importante despre respectiva proprietate.

Extrasul de carte funciară se regăsește în trei forme, fiecare având un scop clar: extras pentru informare, extras pentru autentificare și extras in extenso.

Indiferent de tipul de extras de care ai nevoie, trebuie să te adresezi Oficiului Teritorial de Cadastru și Publicitate Imobiliară în circumscripția căruia se află imobilul tău. În ceea ce privește extrasul pentru informare și cel in extenso, solicitarea eliberării poate fi făcută de către orice persoană fizică sau juridică interesată de un anumit imobil. În cazul extrasului pentru autentificare, solicitarea va fi făcută de către un notar împreună cu persoana solicitantă.

De asemenea, solicitarea poate fi făcută atât fizic, direct la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară sau la oficiile teritoriale, cât și online, direct pe site-ul ANCPI. Vei avea de achitat o taxă de eliberare a extrasului care variază între 20 și 40 de lei, iar pentru eliberarea de urgență tariful este de aproximativ 200 de lei.

Tips & tricks

Este bine să știi că atunci când soliciți eliberarea online a unui extras de carte funciară, vei avea nevoie obligatoriu de numărul cadastral al imobilului tău. În cazul în care nu îl cunoști, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară îți pune la dispoziție un portal specializat în care cu ajutorul unei hărți interactive îți poți afla numărul cadastral. Harta este disponibilă aici . De asemenea, tot pe portalul ANCPI poți solicita eliberarea online a altor documente care îți vor fi necesare la înscrierea în cartea funciară și la eliberarea extrasului de carte funciară, precum extrasul din planul cadastral.

Surse

  • Legea 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, disponibilă aici
  • Site ANCPI – ancpi.ro

 

Maria Valentina Grigoriu

Legal Intern at R&R Partners Bucharest


Dacă doriți să adresați mai multe întrebări sau aveți nevoie de o consultație juridică, ne puteți contacta la office@rrpb.ro sau accesați site-ul nostru www.rrpb.ro pentru mai multe informații.


Fii la curent cu ultimele articole de pe blog!