Stabilirea rezidenței fiscale a străinilor în Romania

Ești cetățean străin? Vrei să îți stabilești rezidența fiscală în România?

Află mai multe de la avocații noștri, aici!

Care este importanța stabilirii rezidenței fiscale?

Rezidența fiscală este un concept important în legislația fiscală din România, similar cu cel utilizat în legislația fiscală a altor țări.

Acest concept este utilizat pentru determinarea obligațiilor fiscale ale persoanei. În funcție de situația rezidenței fiscale a unei persoane (dacă este considerată rezident fiscal sau nerezident), aceasta poate fi supusă impozitării în România în moduri diferite.

Care sunt elementele luate în considerare?

 • dacă este prezentă în România pentru o perioadă sau mai multe perioade care depășesc, în total, 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat;
 • dacă are domiciliul în România;
 • dacă are locuinţa permanentă în România, în proprietate, închiriată sau care rămâne disponibilă oricând pentru persoana respectivă şi/sau pentru familia sa (contractul de comodat);
 • dacă centrul intereselor sale vitale este amplasat în România;
 • dacă are autovehicul înregistrat în România sau în statul străin;
 • dacă are permis de conducere emis de autoritatea competentă din România sau din statul străin;
 • dacă este asigurată la sistemul asigurărilor sociale din România sau din statul străin;
 • dacă are pașaport emis de autoritatea competentă din România sau din statul străin.

La ce se referă convenția de evitare a dublei impuneri?

Persoana fizică poate fi considerată rezidentă ca având domiciliul fiscal doar în statul în care își are o rezidență înregistrată, respectiv o locuință care se află permanent la dispoziția sa. Dacă persoana deține 2 locuințe permanente atât în România, cât și în statul străin, atunci se ia în considerare zona în care persoana fizică își are centrul intereselor vitale. Legea 227/2015 definește centrul intereselor ca locul de care relațiile personale și economice ale persoanei fizice sunt mai apropiate.

În analiza relațiilor personale se va acorda atenție familiei soțului/soției, copilului/copiilor, persoanelor aflate în întreținerea persoanei fizice și care sosesc în România împreună cu aceasta, calitatea de membru într-o organizație caritabilă, religioasă, participarea la activități culturale sau de altă natură. În analiza relațiilor economice se va acorda atenție dacă persoana este angajat al unui angajator român, dacă este implicată într-o activitate de afaceri în România, dacă deține proprietăți imobiliare în România, conturi la bănci în România, carduri de credit/debit la bănci în România etc.

Care sunt documentele necesare?

 • chestionarul pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanelor fizice la sosirea în România care se regăsește pe site-ul ANAF (persoanele fizice care sosesc în România și stau o perioadă sau mai multe perioade care depășesc în total 183 de zile, pe parcursul unor 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat);
 • copia pașaportului valabil;
 • copia cărții de identitate/ cărții de rezidență permanente/ permisului de ședere/ certificatului de înregistrare fiscală;
 • documente care atestă existența unei locuințe a persoanei fizice în România, locuință care poate fi închiriată sau în proprietate sau este oricând la dispoziția persoanei;
 • după caz, certificatul de rezidență fiscală eliberat de autoritatea competentă a statului străin cu care România are încheiată convenția de evitare a dublei impuneri sau un alt document eliberat de către o altă autoritate care are atribuții în domeniul certificării rezidenței fiscale (în copie sau original, cu de o traducere autorizată în limba română);
 • un act emis de autoritatea competentă a statului străin care să dovedească faptul că persoana fizică este scoasă din evidența fiscală (însoțit de o traducere autorizată în limba română);
 • orice document care să dovedească faptul că persoana fizică își are centrul intereselor vitale în România.

Excepții de la obligația depunerii chestionarului:

 • cetățenii străini cu statut diplomatic sau consular în România;
 • cetățenii străini care sunt funcționari ori angajați ai unui organism internațional înregistrat în România;
 • cetățenii străini care sunt funcționari sau angajați ai unui stat străin în România;
 • membrii familiilor celor de mai sus, cu respectarea regulilor dreptului internațional.

De reținut! Nedepunerea la termen a chestionarului pentru stabilirea rezidenței persoanei fizice reprezintă contravenție, fiind sancționată cu amendă de la 50 la 100 de lei (persoanele fizice nerezidente trebuie să înregistreze chestionarul la organul competent în termen de 30 de zile de la împlinirea celor 183 de zile de prezență în România) și posibilitatea stabilirii retroactive a impozitelor împreună cu dobânzi și penalități.


Dacă doriți să adresați mai multe întrebări sau aveți nevoie de o consultație juridică, ne puteți contacta la office@rrpb.ro sau accesați site-ul nostru www.rrpb.ro pentru mai multe informații. 

Nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube, unde se postează lunar conținut nou și actualizat pe diverse teme de actualitate.


Fii la curent cu ultimele articole de pe blog!

Leave a comment