R&R Partners câștigă litigiu în domeniul GDPR

La mai puțin de un an după ce a intrat în vigoare, GDPR începe deja să impacteze hotărârile judecătorești date în România.

În acest context, R&R Partners câștigă litigiu în domeniul protecției datelor cu caracter personal, cu acordare de daune morale către clientul persoană fizică, al cărui CNP fusese afișat în mod ilegal într-un loc public de către organizația pârâtă în proces.

Operatorul în cauză a publicat CNP-ul persoanei fizice fără acordul său ori măcar notificarea sa prealabilă. Mai mult, chiar după ce i s-a solicitat în mod expres, entitatea a  refuzat să înlăture înscrisul respectiv și chiar l-a republicat după ce persoana fizică îl îndepărtase ea însăși din locul public.

Imediat după acest incident, a fost sesizată Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP). După investigații îndelungate, autoritatea a emis doar o avertizare la adresa operatorului, fără a aplica sancțiuni suplimentare. Problema a fost mai departe adresată justiției, iar persoana fizică a obținut o hotărâre definitivă prin care s-a recunoscut faptul că drepturile sale cu caracter personal au fost încălcate de operator, cu acordarea de daune morale pentru prejudiciul cauzat.

Echipa de avocați care a lucrat la dosar a subliniat de-a lungul procesului rolul vital pe care îl joacă datele cu caracter personal în societatea din ziua de azi. Aceste drepturi nu pot fi ignorate, cu atât mai mult de când GDPR este oficial în vigoare. În plus, dacă are loc o încălcare a drepturilor cu caracter personal, operatorul ar trebui să ia imediat toate măsurile pentru diminuarea efectelor create. În cazul de mai sus, operatorul a realizat exact contrariul, cu grava încălcare a dispozițiilor legale în materie.


Doriți mai multe informații sau asistență juridică în domeniul GDPR? Contactați-ne la office@rrpb.ro sau prin formularul de contact pe site-ul nostru www.rrpb.ro.


Leave a comment