În luna iulie a acestui an a avut loc o nouă modificare legislativă prin Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, care a introdus o nouă responsabilitate în sarcina antreprenorilor – depunerea declarației privind beneficiarul real al firmei.

Legea 129 reprezintă o transpunere a Directivei UE 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului.


Cine este beneficiarul real?

Definiția exactă o regăsim la Art. 4, alin. (2) din Legea nr.129/2019:

In cazul societăților prevăzute în Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

1. persoana sau persoanele fizice care dețin ori controlează în cele din urmă o persoană juridică prin exercitarea dreptului de proprietate, în mod direct sau indirect, asupra unui număr de acțiuni sau de drepturi de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul ori prin participația în capitalurile proprii ale persoanei juridice sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, persoana juridică deținută sau controlată nefiind o persoană juridică înregistrată la registrul comerțului ale cărei acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată și care este supusă unor cerințe de publicitate în acord cu cele reglementate de legislația Uniunii Europene ori cu standarde fixate la nivel internațional. Acest criteriu este considerat a fi îndeplinit în cazul deținerii a cel puțin 25% din acțiuni plus o acțiune sau participația în capitalurile proprii ale persoanei juridice într-un procent de peste 25%;

2. persoana sau persoanele fizice ce asigură conducerea persoanei juridice, în cazul în care, după epuizarea tuturor mijloacelor posibile și cu condiția să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană fizică în conformitate cu pct. 1 ori în cazul în care există orice îndoială că persoana identificată este beneficiarul real, caz în care entitatea raportoare este obligată să păstreze și evidența măsurilor aplicate în scopul identificării beneficiarului real în conformitate cu pct. 1 și prezentul punct.

Așadar, ca regulă, pentru un SRL beneficiarii reali sunt asociații care dețin peste 25% din părțile sociale. În plus, chiar dacă nu sunt asociați în firmă, administratorii vor fi considerați persoane care dețin controlul în societate.

Cine trebuie să depună declarația?

Au obligația să depună declarația atât persoanele care au înființat o firmă anterior modificărilor legislative, cât și cei care doresc să înființeze o societate ulterior apariției acestei responsabilități.

Cu alte cuvinte, legea se aplică tuturor societăților existe deja sau care vor fi înființate pe viitor. Au această obligație doar societățile, nu și PFA-urile înregistrate la Registrul Comerțului.

În cât timp se poate depune?

Art. 63 din Legea 129/2019 menționează expres termenul de 12 luni pentru completarea documentelor societății deja înființate, adică până la data de 21 iulie 2020.

Pentru societățile care se vor înființa după modificările legislative, declarația privind beneficiarul real se va depune odată cu toată documentația necesară înființării acesteia.

Practic, nu veți mai putea înregistra o firmă fără să depuneți și această declarație. In lipsa ei, dosarul de înființare va fi amânat sau, după caz, respins la Registrul Comerțului. Iar pentru firmele deja înființate care nu depun declarația pot interveni sancțiuni grave, detaliate mai jos.

Cum se realizează declarația?

Declarația poate fi realizată doar în 2 modalități: în formă autentică, la notar sau la Oficiul Național al Registrului Comerțului, în persoană.

Declarația nu va fi admisă la Registru dacă este în formă simplă, doar sub semnătură privată.

Care sunt sancțiunile nerespectării prevederilor legale?

Firmele care nu depun în termen declarația privind beneficiarul real riscă amenzi între 5.000 si 10.000 lei. În ultimă instanță, se poate dispune chiar și dizolvarea societății, conform art.237 din Legea nr.31/1990.

Pe site-ul ONRC regăsiți un template pentru Declarația privind beneficiarii reali.

Dorești mai multe informații sau asistență juridică privind realizarea declarației de beneficiar final? Ne poți contacta la office@rrpb.ro , prin formularul de contact de pe site-ul nostru www.rrpb.ro. sau  programează direct o consultație juridică cu noi aici.


Fii la curent cu ultimele articole de pe blog!