Contractul de franciză | Ce trebuie să știi dacă vrei să-ți deschizi o franciză?

Zi de zi suntem înconjurați de branduri pe care le îndragim mai mult sau mai puțin: Reserved,  5 to go, Mc Donald’s, Subway, Christian Tour, Meli Melo și multe altele. Te-ai gândit vreodată să-ți deschizi o franciză și ai vrea să afli mai multe despre ce presupune aceasta?

Pentru a ne face o idee de ansamblu, vom porni de la reglementarea ei cadru, și anume Ordonanța Guvernului nr. 52/1997.

Astfel, franciza este un contract prin care o persoană denumită francizor îi acordă altei persoane, denumită francizat dreptul și impune obligația de a exploata o afacere, un produs, o tehnologie sau un serviciu  în conformitate cu conceptul francizorului, în schimbul plății unei redevențe.

Ce condiții îndeplinesc francizorul și francizatul?

În primul rând, aceștia sunt profesioniști, adică persoane care exploatează o întreprindere. Aceasta înseamnă că desfășoară o activitate comercială care e înregistrată la Registrul Comerțului. În al doilea rând, aceștia sunt independenti din punct de vedere juridic și financiar. Astfel, francizatul acționează în nume propriu și în interes propriu, nefiind un reprezentant al francizorului sau, cu atât mai puțin, un angajat al acestuia.

Această independență trebuie făcută publică, în acest sens Ordonanța prevede că francizorul se asigură că francizatul, printr-o publicitate adecvată, va face cunoscut ca este o persoană independentă din punct de vedere financiar în raport cu francizorul sau cu alte persoane.

Ce condiții trebuie să îndeplinești pentru a putea fi francizat?

Pentru a fi francizat, trebuie să:

 • fii un profesionist, în sensul juridic explicat mai sus
 • fii independent din punct de vedere financiar și juridic față de francizor
 • dovedești că ai calități manageriale și capacitate financiară pentru exploatarea afacerii

Care sunt etapele încheierii contractului?

1) Faza precontractuală

Pentru a nu te arunca înainte fără a ști ce presupune respectiva operațiune, francizorul îți va dezvălui anumite informații prevăzute în art. 2 alin. (3) din Ordonanță, pentru a putea participa în deplină cunoștință de cauză la derularea contractului de franciză.

Se știe că orice afacere necesită o investiție. Franciza, fiind o exploatare a unei afaceri, a unui concept, presupune niște cheltuieli din partea francizatului. De aceea, capacitatea financiară de care dispui este un element pe baza căruia vei fi selectat ca francizat. Totodată, cunoaşterea exactă a costurilor francizei te va ajuta și pe tine să decizi dacă este avantajos pentru tine sau nu să închei respectivul contract.

Francizorul trebuie, și este și în interesul său, să contribuie la dezvoltarea unei rețele de franciză. Aceasta presupune încheierea de contracte de franciză de către francizor cu mai mulți francizați. Astfel, prin intermediul acestei rețele, brandul va beneficia de o mai bună promovare și va prospera.

2) Etapa contractuală

După ce am trecut de faza precontractuală și dorim să devenim parte la contract, trebuie să ne asigurăm ca acesta prevede următoarele clauze:

 • obiectul contractului
 • drepturile și obligațiile părților
 • condițiile financiare
 • durata contractului
 • condițiile de modificare, prelungire și reziliere

Obiectul contractului

Acesta este reprezentat de acele drepturi de proprietate intelectuală și industrială ce caracterizează franciza respectivă, cum ar fi: mărcile individuale (de fabrică, de comerţ şi de servicii), numele comercial (firma şi logoul), indicaţiile geografice, desenele şi modelele industriale, brevetele de invenție, drepturile de autor şi know-how-ul.

Drepturile și obligațiile părților

Acestea se regăsesc în art. 4 din Ordonanță:

1) Ale francizorului
 • să dețină și să exploateze o activitate comercială, pe o anumită perioadă, anterior lansării rețelei de franciză
 • să fie titularul drepturilor de proprietate intelectuală și/sau industrială
 • să asigure francizaților săi o pregătire inițială, precum și asistența comercială și/sau tehnică permanentă, pe toată durata existenței drepturilor contractuale
 • să vegheze la păstrarea identității și a reputației rețelei de franciză
2) Ale francizatului
 • să dezvolte rețeaua de franciză și să mențină identitatea sa comună, precum și reputația acesteia
 • să furnizeze francizorului orice informație de natură a facilita cunoașterea și analiza performanțelor și a situației reale financiare, pentru a asigura o gestiune eficientă în legătură cu franciza
 • să nu divulge la terțe persoane know-how-ul furnizat de către francizor, atât pe toată durata contractului de franciză, cât și ulterior
 • să plătească redevența

Condițiile financiare

Contractul de franciză trebuie să cuprindă clauze privind existența și întinderea redevenței, taxa de intrare în rețea (dacă există), precum și alte taxe prevăzute de părți.

Durata contractului

Aici legea vine în ajutorul tău: Ordonanța prevede că termenul contractului va fi fixat astfel încât să permită francizorului amortizarea investiţiilor specifice francizei.

Astfel, nu este prevăzut un anumit termen pentru durata contractului, dar ai o certitudine că îți vei recupera cel puțin investiția.

Condițiile de modificare, prelungire și reziliere

În ceea ce privește modificarea contractului, regula este că orice modificare a contractului va fi făcută de comun acord între părți. Bineînțeles, la încheierea contractului părțile pot alege să lase la dispoziția uneia dintre ele iniţiativa modificării.

În ceea ce privește prelungirea contractului, Ordonanța prevede că francizorul va înștiința pe francizat cu o perioadă suficientă de timp înainte printr-un preaviz asupra intenției de a nu reînnoi contractul la data expirării sau de a nu semna un nou contract. În ceea ce privește rezilierea, de principiu, aceasta presupune existența unui preaviz. Totuși, părțile pot stabili la încheierea contractului în mod clar circumstanțele care pot sa determine o reziliere fără preaviz.

Ce avantaje ai ca francizat?

 • Vei beneficia continuu know-how-ul necesar pentru dezvoltarea francizei și de asistență prin care să ți-l poți însuși.
 • Ai dreptul de a folosi semnele distinctive ale francizorului. Cele mai cunoscute sunt firma, logoul și marca. Până la urmă, pentru asta încheiem și contractul: it’s about the brand, right?
 • Vei beneficia de o pregătire inițială, precum și de asistență tehnică/ comercială pe toată durata contractului.
 • Exclusivitate teritorială – Francizorul poate propune semnarea unui contract de exclusivitate, prin care, în schimbul unei taxe de exclusivitate, francizorul se obligă să nu desfăşoare el franciza în raza teritorială pentru care a acordat exclusivitate şi nici să transmită dreptul de a exploata afacerea în regim de franciză altui francizat.

Dar obligații? 

 • Să păstrezi secretul know-how-ului pecare l-ai primit, chiar și după încetarea contractului.
 • Să plătești taxele și redevențele prevăzute în contract – redevenţa poate consta într-un procent din profitul beneficiarului sau într-o sumă fixă.
 • Obligația de neconcurență față de francizor – Aceasta poate fi insearată în contract de francizor și este valabilă atât pe durata contractului, cât și după încetarea acestuia. În concret, nu poți încheia contracte de franciză cu alți concurenţi ai francizorului de pe piaţă.

Unde poți găsi mai multe detalii despre rețele de franciză din România?

Franciza.ro este site-ul unde poți găsi francizele disponibile în România în funcție de categoria pe care o dorești (de exemplu, mâncare și băutură, îmbrăcăminte, investiții) și de suma pe care ești dispus să o investești.


Dacă doriți să adresați mai multe întrebări sau aveți nevoie de o consultație juridică, ne puteți contacta la office@rrpb.ro sau accesați site-ul nostru www.rrpb.ro pentru mai multe informații. 

Nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube, unde se postează lunar conținut nou și actualizat pe diverse teme de actualitate.


Fii la curent cu ultimele articole de pe blog!

2 Comments

 • Andrei Galanciuc
  Posted June 10, 2024 10:56 am

  Buna ziua ! Ma numesc Andrei Galanciuc. Am in plan sa import produse aliminetare din SUA si, ulterior, sa fie realizate in Romania. Dar pentru asa gen de comert, ne-au informat, ca avem nevoie de franciza. Ne adresam cu o rugaminte sa ne informati cu privire la inregistrarea francizei necesare ? Va multumesc anticipat. Cu respect, A. Galanciuc.

  • R&R Partners Bucharest
   Posted June 14, 2024 10:08 am

   Buna ziua, v-am raspuns pe email

Leave a comment