Pensia alimentară după divorț

Odată ce părinții aleg să își separe parcursul în mod oficial, interesul superior al copilului va prima în această situație. Astfel, este necesar să cunoaștem faptul că după divorț, copiii minori și nu numai au dreptul la întreținere din partea părintelui care s-a separat de aceștia, în anumite condiții.

Ce reprezintă pensia alimentară?

Obligația de întreținere pe care o are părintele separat de copil se traduce și prin obligația de a oferi pensia alimentară. Aceasta este sumă de bani care se acordă în rate periodice, la termenul pe care părinții îl stabilesc sau pe care judecătorul îl prevede prin intermediul hotărârii judecătorești. Odată cu hotărârea de divorț, se specifică și obligațiile pe care părinții le au în acest sens.

De ce se oferă?

Scopul pensiei alimentare este de a se oferi suport din partea părintelui nerezident, al celui care nu locuiește frecvent cu copilul sau copilul devenit major pentru a-i fi asigurat necesarul de trai decent, cât și susținerea financiară în opțiunile academice ale acestuia.

Cine poate fi beneficiarul pensiei alimentare?

Beneficiarul pensiei alimentare poate fi copilul minor cu vârsta de până la 18 ani în cazul în care se dovedește că acesta se află în nevoie și nu se poate întreține din munca pe care o prestează sau din bunurile pe care acesta le administrează. Totodată, chiar dacă a devenit major, în ipoteza continuării studiilor și până la terminarea acestora, părintele va fi obligat să îi asigure pensia alimentară până la vârsta de 26 de ani.

Care este cuantumul?

Până la ¼ din venitul lunar net al părintelui în cazul în care discutăm despre un copil, 13 despre 2 copii și ½ petru trei sau mai mulți copii. Este necesar să fie luat în calcul și întreținerea pe care părintele o mai oferă altor persoane, astfel că aceasta, per ansamblu, nu poate depăși jumătate din venitul net lunar al celui obligat. Se poate stabili și sub forma unei sume fixe.

Poate să rămână același cuantum?

Nu, se poate mări sau micșora ori chiar înceta plata pensiei, în funcție de circumstanțe. Dacă veniturile părintelui cresc, trebuie să fie intentată o acțiune în instanță pentru mărirea sumei.

De când poate primi copilul pensia?

Acesta poate primi pensia de la data cererii de chemare în judecată a părintelui sau de la o dată anterioară.

Ce se întâmplă dacă părintele nu plătește pensia alimentară?

Se poate face plângere prealabilă de către persoana vătămată, întrucât neîndeplinirea obligației de întreținere constituie infracțiunea de abandon de familie, ce poate conduce către închisoare de la 6 luni până la 3 ani sau cu amendă.

Dar dacă nu are mijloacele necesare pentru a o plăti?

Este important să nuanțăm situația. Dacă se dovedește că nu are mijloacele necesare pentru a plăti pensia alimentară și nici nu are posibilitatea de a le dobândi, acesta nu o va plăti. Însă pensia alimentară se stabilește la nivelul venitului lunar brut, venit obținut în baza încheierii unui contract de muncă. Munca realizată ”la negru”, în baza neîncheierii unui contract, trebuie să fie supusă spre analiză de către judecător.

Miruna-Casiana Dumitrașcu

Content Creator R&R Partners Bucharest


Dacă doriți să adresați mai multe întrebări sau aveți nevoie de o consultație juridică, ne puteți contacta la office@rrpb.ro sau accesați site-ul nostru www.rrpb.ro pentru mai multe informații. 


Nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube, unde se postează lunar conținut nou și actualizat pe diverse teme de actualitate.


Fii la curent cu ultimele articole de pe blog!

Leave a comment