Despre telemuncă în contextul COVID-19

Având în vedere instituirea stării de urgență pentru stoparea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 pe teritoriul României, cu consecință implementării unor măsuri drastice în cele mai importante domenii de activitate, se pune problema cum ne vom putea desfășura în continuare activitatea la locul de muncă.

Cu excepția unor domenii de activitate unde este necesară prezența salariaților la locul de muncă (sănătate, alimentație, transporturi s.a.), există posibilitatea ca salariații să presteze activitate în regim de telemuncă, respectiv numai prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, împiedicând astfel răspândirea virusului și la alte persoane.

Ce reprezintă telemunca?

Această modalitate de a presta activitate a apărut în legislația națională încă din anul 2018, fiind adoptată prin Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă.

Telemunca reprezintă o formă de organizare a muncii prin care salariatul, în mod regulat și voluntar, își îndeplinește atribuțiile specifice funcției, ocupației sau meseriei pe care o deține, în alt loc decât locul de muncă organizat de angajator, cel puțin o zi pe lună, folosind tehnologia informației și a comunicațiilor.

Prestarea activității în regim de telemuncă se bazează pe acordul de voință al părților, acord de voință care poate fi exprimat la momentul încheierii contractului individual de muncă, pentru personalul nou angajat sau ulterior, prin act adițional la contractul existent pentru personalul în funcție.

Ce obligații are angajatorul?

Angajatorul este obligatasigure salariatului mijloacele aferente tehnologiei informației și comunicațiilor și/sau echipamentele de muncă sigure necesare prestării muncii, să instruiască salariatul în vederea desfășurării activității în special sub formă de informații și instrucțiuni de lucru specifice locului de desfășurare a activității de telemunca, având și obligația de a asigura transportul la și de la locul desfășurării activității de telemunca a materialelor pe care salariatul urmează a le utiliza în activitatea să.

În prestarea activității angajatorul împreună cu salariatul organizează programul de lucru, angajatorul având dreptul ca în condițiile stabilite prin contractul individual de muncă sau prin actul adițional, după caz, să verifice activitatea telesalariatului.

Ce drepturi are salariatul?

Telesalariatul beneficiază de toate drepturile recunoscute prin lege, regulamente interne și contractele colective de muncă aplicabile salariaților care au locul de muncă la sediul sau domiciliul angajatorului.

Important de reținut este faptul că telemunca nu se identifica cu munca la domiciliu, reglementată distinct în cadrul art. 108-110 din Codul Muncii. Aceste două forme de organizare a muncii nu se exclud reciproc, în sensul că se poate presta activitate de telemunca și la domiciliu, important este însă, folosirea în mod regulat și exclusiv a tehnologiei informației și comunicațiilor, respectiv internetul și telefonul, ceea ce este de esență prestării activității de telemunca.

Mai mult decât atât, salariatul care lucrează de la domiciliu își stabilește singur programul de lucru, ceea ce este o distincție față de telemunca în care părțile de comun acord stabilesc programul de lucru. Însă, în ambele situații, angajatorul are dreptul de a verifică activitatea prestată de salariat în condițiile stabilite prin contractul individual de muncă sau actul adițional la acesta, după caz.

Atenție – Părțile contractului de muncă pot stabili de comun acord, cu respectarea legislației în vigoare, condițiile și locul de prestare a muncii, având în vedere că legislația muncii este flexibilă și adaptabilă inclusiv în condițiile cu care ne confruntăm în prezent.

Irina Postelnicu

Avocat R&R Partners Bucharest


Dacă doriți să adresați mai multe întrebări sau aveți nevoie de o consultație juridică, ne puteți contacta la office@rrpb.ro sau accesați site-ul nostru www.rrpb.ro pentru mai multe informații.


Fii la curent cu ultimele articole de pe blog!

Leave a comment