Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului

Scurte precizări cu privire la concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului

Potrivit art. 65 din Codul Muncii, concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului reprezintă încetarea contractului individual de muncă determinată de desființarea locului de muncă ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fără legatură cu persoana acestuia.

Desființarea locului de muncă trebuie să fie efectivă și să aibă o cauză reală și serioasă

Măsura concedierii este legală, în contextul acestor dispoziții, doar în măsura în care îndeplinește cumulativ condițiile stipulate, referitoare la caracterul efectiv, respectiv cauza reală și serioasă.

  • cauza este reală când prezintă un caracter obiectiv, adică există cu adevărat și nu disimulează realitate
  • cauza este serioasă când măsura luată de angajator nu disimulează realitatea, respectiv urmărește exclusiv îmbunătățirea activității și nu o concediere care ar fi determinate de persoana salariatului
  • desființarea locului de muncă este efectivă atunci când locul de muncă este suprimat din structura angajatorului, când nu se mai regăsește în organigrama acestuia

Lipsa acestor condiții în momentul concedierii unui salariat conduce la anularea deciziei de concediere de către instanța de judecată

În cazul concedierii pentru motive care nu țin de persoana salariatului, angajatorul are dreptul să ia toate măsurile pe care le consideră necesare, inclusiv cea a desfiintarii unor posturi, atunci când cauza acestor măsuri este reprezentată, de adaptarea activității societății pe care o deține la realitățile economice.

De asemenea, este posibil să se realizeze desființarea mai multor posturi de același fel și, totuși, să nu se poată vorbi despre o concediere colectivă, în raport de numărul celor vizați de măsura concedierii.

Din analiza dispozițiilor art. 65 alin. (1) din Codul muncii putem observa că textul legal exclude posibilitatea ca în momentul desființării locului de muncă ocupat de salariat să fie luate în considerare aptitudinile profesionale ale salariaților ce ocupă posturi identice.

Corecta aplicare a dispozitiilor art. 65 nu dă posibilitatea unei selectii profesionale între salariati, întrucât scopul concedierii ce nu ține de persoana salariatului este acela de a permite redresarea societății ca urmare a reorganizării și a depășirii dificultăților economice ce au determinat reorganizarea .

Astfel, angajatorul este singurul în măsură să stabilească organizarea și funcționarea unității, respectiv organizarea eficientă a structurilor interne precum și selecția acelor posturi pe care urmează să le desființeze, în cazul în care apreciază că această măsură duce la eficientizarea activității.

Irina Postelnicu

Avocat R&R Partners Bucharest


Dacă doriți să adresați mai multe întrebări sau aveți nevoie de o consultație juridică, ne puteți contacta la office@rrpb.ro sau accesați site-ul nostru www.rrpb.ro pentru mai multe informații.


Fii la curent cu ultimele articole de pe blog!

Leave a comment