Concedierea colectiva a salariatilor

Noțiunea de concediere colectivă

Concedierea colectivă este definită de art.68 din Codul Muncii ca fiind concedierea într-o perioadă de 30 de zile calendaristice, din unul sau mai multe motive care nu țin de persoana salariatului, a unui număr de:

  • cel puțin 10 salariați, dacă angajatorul care disponibilizează are încadrați mai mulți de 20 de salariați și mai puțin de 100 de salariați;
  • cel puțin 10% din salariați, dacă angajatorul care disponibilizează are încadrați cel puțin 100 de salariați, dar nu mai puțin de 300 de salariați;
  • cel puțin 300 de salariați, dacă angajatorul care disponibilizează are încadrați cel puțin 300 de salariați.

La stabilirea numărului de salariați concediați colectiv se iau în calcul și acei salariați cărora le-au încetat contractele individuale de muncă din inițiativa angajatorului, din unul sau mai multe motive, fără legătură cu persoana salariatului, cu condiția existenței a cel puțin 5 salariați concediați.

Prin salariați concediați colectiv se întelege numai cei concediați pentru motive care nu privesc persoana lor, iar nu celor cărora le-a încetat contractul de drept, prin acordul părților, prin demisie sau pentru motive legate de persoana salariatului.

Pentru ca o concediere să fie colectivă trebuie deci să îndeplinească trei criterii cumulative, respectiv:

  • să fie vorba de un anumit număr de salariați afectați de această măsură;
  • motivul încetării contractului de muncă a celor în cauză să nu țină de persoana lor;
  • perioada de timp în care va avea loc încetarea contractelor să nu depășească 30 de zile calendaristice.

Procedura concedierii colective este obligatorie în cazurile prevăzute de lege și etapizată, iar luarea unor măsuri care să eludeze aplicarea procedurii legale poate conduce la anularea tuturor deciziilor de concediere ca nelegale.

Restricții legale privind concedierea colectivă

Măsurile cu privire la concedierea colectivă prevăzute în art. 68-73 din Codul Muncii nu se aplică salariaților din instituțiile publice și autoritățile publice, precum si contractelor individuale de muncă încheiate pe durată determinată, cu excepția cazului în care concedierea colectivă a avut loc înaintea expirării acestor contracte.

Ce se întâmplă cu salariații afectați de concedierea colectivă în cazul în care se reia activitatea în cadrul fostului angajator?

Potrivit Codului Muncii, salariații afectați de măsura concedierii colective au dreptul ca în 45 de zile calendaristice de la data concedierii să fie reangajați cu prioritate pe postul reînființat în aceeași activitate, fără examen, concurs sau perioadă de probă.

Aceștia vor fi notificați de către angajator cu privire la reluarea activitații și posibilitatea ca în termen de 5 zile de la comunicarea notificării să își exprime consimțământul cu privire la locul de muncă oferit.

Irina Postelnicu

Avocat R&R Partners Bucharest


Dacă doriți să adresați mai multe întrebări sau aveți nevoie de o consultație juridică, ne puteți contacta la office@rrpb.ro sau accesați site-ul nostru www.rrpb.ro pentru mai multe informații.


Fii la curent cu ultimele articole de pe blog!

Leave a comment