Ce este somajul tehnic?

În Codul Muncii șomajul tehnic este reglementat în cadrul articolelor 52 și art. 53 care fac referire la cauzele de suspendare a contractului de muncă din inițiativa angajatorului.

Ce reprezintă șomajul tehnic?

Astfel, conform normelor legale indicate, șomajul tehnic presupune situația în care contractul individual de muncă al salariatului este suspendat ca urmare a întreruperii sau reducerii temporare a activității, fără încetarea raporturilor de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare.

Dacă angajatorii întâmpină dificultăți economice, ce soluții au la îndemână?

În situația actuală, în care tot mai mulți angajatori întâmpină dificultăți economice, aceștia pot apela:

  • în primă fază la reducerea temporară a activității, cu reducerea corespunzătoare a programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe săptămână și reducerea corespunzătoare a salariului angajaților până la momentul ridicării restricțiilor impuse de stat
  • în a doua fază, pe încetarea temporară a activității, situație în care salariații vor primi o indemnizație de șomaj tehnic care nu poate fi mai mică de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat.

Cum se acordă șomajul tehnic?

Modalitațile în care se acordă indemnizația pentru șomaj tehnic sunt reglementate în cadrul Ordonanței de Urgență nr.32/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială.

În cadrul art. XI al OUG nr. 32/2020 se menționează:

Pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din iniţiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizaţiile de care beneficiază salariaţii se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat şi se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, care este de 5.429 lei.

Conform aceluiași act normativ, angajații vor beneficia de șomaj tehnic după îndeplinirea formalităților legale de către angajatori, respectiv după ce angajatorii vor depune la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti o cerere model semnată şi datată de reprezentantul legal însoţită de o declaraţie pe propria răspundere şi de lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizaţie, asumată de reprezentantul legal al angajatorului.

În situaţia în care bugetul angajatorului destinat plăţii cheltuielilor de personal permite, indemnizaţia de șomaj tehnic poate fi suplimentată de angajator cu sume reprezentând diferenţa de până la minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, în conformitate cu prevederile art. 53 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

De reținut că indemnizaţia de șomaj tehnic este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor sociale obligatorii, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Cine mai poate beneficia de indemnizație?

Beneficiază de indemnizație de șomaj tehnic și profesioniştii şi persoanele care au încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, care întrerup activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României. În cazul acestora, indemnizaţie lunară este de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020, respectiv 5.429 lei.

Dar avocații?

Și avocaţii a căror activitate este redusă ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă, beneficiază de indemnizația de șomaj tehnic, dacă în luna pentru care solicită indemnizaţia au realizat încasări cu minimum 25% mai mici decât media lunară pe anul 2019, dar care nu depăşesc câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020, respectiv 5.429 lei. Indemnizaţia se plăteşte în baza declaraţiei pe propria răspundere a avocatului privind îndeplinirea condiţiilor de acordare, pe care o transmite la agenţia pentru plăţi şi inspecţie socială judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială se află domiciliul fiscal.

Avem și excepții?

Da, sunt prevazute și unele excepții de la plata indemnizației pentru șomaj tehnic pentru salariații care au încheiate mai multe contracte individuale de muncă din care cel puţin un contract cu normă întreagă este activ pe perioada instituirii stării de urgenţă, acesta nu beneficiază de indemnizaţia de șomaj tehnic.

În situaţia în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă şi toate sunt suspendate ca urmare a instituirii stării de urgenţă, acesta beneficiază de indemnizaţia de șomaj tehnic aferentă contractului individual de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase.

Acestea ar fi unele dintre reglementările importante cu privire la șomajul tehnic având în vedere contextul actual care impune luarea unor măsuri drastice pentru a preveni și a trece cât mai repede peste pandemia de coronavirusului SARS-CoV-2.

Important este că legea ne dă posibilitatea ca prin șomajul tehnic să trecem mai ușor peste criza economică actuală, mai ales în ceea ce privește angajatorii care au posibilitatea astfel să își păstreze afacerea și să revină în activitate după ridicarea interdicțiilor legale fără a pierde salariații.

Irina Postelnicu

Avocat R&R Partners Bucharest


Dacă doriți să adresați mai multe întrebări sau aveți nevoie de o consultație juridică, ne puteți contacta la office@rrpb.ro sau accesați site-ul nostru www.rrpb.ro pentru mai multe informații.


Fii la curent cu ultimele articole de pe blog!

 

Leave a comment