5 Clauze importante în contractele comerciale internaționale

Clauzele contractelor comerciale internaționale sunt puternic influențate de ’Conventia Natiunilor Unite asupra contractelor de vanzare internatională de mărfuri’. Alte surse folosite în elaborarea clauzelor contractelor comerciale internationale includ ’Legea uniformă privind vânzarea internațională de bunuri’ sau ’Principiile UNIDROIT ale contractelor comerciale internaționale’.

Clauzele esențiale ale unui contract comercial internațional sunt: părțile contractuale, obiectul contractului, prețul sau contraprestația în contract, legea si jurisdicția aplicabilă, modificarea şi încetarea contractului.

1. Părțile contractuale

Contractele comerciale internaționale se bazează pe principiul libertății contractuale. În acest sens, părţile beneficiază de posibilitatea deplină de a stabili drepturile şi obligaţiile care formează conţinutul contractului, cât şi de a adăuga modificări contractului.

Pe planul dreptului internaţional privat, principiul libertății contractuale oferă părtilor libertatea de a desemna legea aplicabilă conţinutului contractului (lex voluntatis).

2. Obiectul contractului

Clauzele privind obiectul contractului fac parte din clauzele de drept comun generale în contractele de comerţ international. Aceste clauze trebuie inserate în mod necesar în aceste contracte, pentru ca ele să fie valabile şi utile pentru reglementarea completă şi eficientă a raporturilor juridice din domeniile de activitate specifice comerţului internaţional.

Clauzele referitoare la obiectul contractului includ:

  • Clauze privind marfa, lucrarea sau serviciul, ca obiect material al contractului
  • Clauze privind cantitatea
  • Clauze privind calitatea
  • Clauze de asistenţă tehnică şi service
  • Clauze privind procedura de reclamare a lipsurilor cantitative şi calitative
  • Clauze privind ambalajul şi marcarea
  • Clauze privind obligaţia de livrare (predare) a mărfii şi termenele de livrare (predare)
  • Clauze privind celelalte condiţii de livrare, momentul transmiterii riscurilor şi dreptului de proprietate asupra mărfii
  • Clauze privind condiţiile de expediţie, încărcare-descărcare, transport şi asigurare
  • Clauze privind obligaţia de preluare a mărfii

3. Preţul sau contraprestaţia în contract

A treia clauză esenţială a unui contract internaţional este clauza de preţ. Această clauză se referă la condiţiile de plată şi modalitatea de plată (prin acreditiv, incasso sau altă modalitate), modul de garantare a plăţii, momentul şi locul în care se face încasarea preţului, documentele necesare efectuării plăţii şi instrumentele de plată. În limitele legale, părţile sunt libere să stabilească prin clauze instrumentul de plată (cum ar fi valuta, plata prin titluri de valoare) şi, eventual, de cont.

În acelasi timp, contractul trebuie sa precizeze obligaţia cumpărătorului de a plăti preţul.

4. Legea şi jurisdicţia aplicabilă

În majoritatea contractelor comerciale internaţionale se regăseşte o clauză referitoare la legea şi jurisdicţia aplicabilă în cazul ivirii unui litigiu cu privire la aspectele de fond ale contractului. Această clauză desemnează legea aplicabilă contractului (lex voluntatis).

În acelasi timp, părţile trebuie să prevadă în contract o clauză de jurisdicţie, fie în favoarea instanţelor judecătoreşti, române sau străine, fie să opteze pentru o metodă de soluţionare alternativă a disputelor, cum ar fi arbitrajul. În ultimii ani, soluţionarea disputelor contractuale se rezolvă prin arbitraj. Această metodă a devenit populară datorită flexibilităţii oferite părţilor contractuale. În cazul în care părțile optează pentru arbitraj, trebuie să precizeze legea aplicabilă, locul arbitrajului și limba. Alte metode de soluţionare alternativă a disputelor include negociarea sau mediere.

În contractele complexe şi pe termen mediu sau lung, părţile inserează adesea clauze de pre-întâmpinare a litigiilor. Acestea prevăd organizarea unor întâlniri periodice, cu scopul de a examina stadiul îndeplinirii obligaţiilor reciproce, analiza eventuale dificultăţi apărute şi a lua măsurile necesare pentru executarea contractului.

5. Modificarea şi încetarea contractului

Contractele de comerţ internaţional încheiate pe termen mediu sau lung prezintă clauze specifice referitoare la modificarea si incetarea contractului. Unul dintre cele mai des întalnite elemente care duce la modificarea şi încetarea contractului sunt riscurile. Riscurile sunt evenimente care s-ar putea produce după încheierea contractului, independent de culpa vreuneia dintre părţi şi care, dacă se realizează, pot face imposibilă sau sensibil mai oneroasă execuţia contractului, cât şi aduce un prejudiciu pentru una sau chiar pentru ambele părţi contractante.

Andra Curuţiu

Legal Intern R&R Partners Bucharest


Fii la curent cu ultimele articole de pe blog!

Leave a comment