Share this
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
Rate this post

Care sunt ultimele modificări în legislația tombolelor?

Tombolele sunt reglementate de legea jocurilor de noroc (OUG nr. 77/2009), care a suferit modificări în anul 2015. Aceste modificări au stârnit la acel moment numeroase controverse, mai ales cu privire la definiția jocului de noroc, prevăzută la Art. 3 alin. (1):

Art 3 (1) Prin joc de noroc se înțelege acea activitate care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: se atribuie câștiguri materiale, de regulă bănești, ca urmare a oferirii publice de către organizator a unui potențial câștig și a acceptării ofertei de către participant, cu perceperea unei taxe de participare directe sau disimulate, câștigurile fiind atribuite în baza regulamentului de joc aprobat de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, denumit în continuare O.N.J.N., prin selecția aleatorie a rezultatelor evenimentelor care fac obiectul jocului, indiferent de modul de producere a acestora.

În ce privește comercianții care desfășoară acțiuni de promovare, ce reprezintă de fapt jocuri de noroc sub acoperire, OUG 77/2009 a interzis în mod expres această practică:

Art 3 (3) Organizarea de către operatorii economici de acțiuni de promovare a bunurilor și serviciilor comercializate, dacă denumirea acțiunii de promovare induce clienților ideea participării la un joc de noroc sau dacă modalitatea efectivă de desfășurare a acesteia contravine prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, este interzisă. 

Definiția jocului de noroc, într-o interpretare larga, ar putea cuprinde așadar și tombola sau orice alta categorie de concurs cu premii realizat de comercianti. De asemenea, conform legii, jocurile de noroc nu se pot desfășura decât cu autorizarea unei instituții a statului, numite ONJN (Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc). Acest fapt a creat agitație în special în rândul retailerilor, care s-ar fi regăsit în situația de a cere acordul ONJN pentru fiecare concurs desfășurat, făcând foarte dificilă realizarea campaniilor de promovare.

Interpretarea de mai sus s-a dovedit însă a fi mai degrabă a fi o alarmă falsă, cauzată de un text legislativ neclar, după cum vom arăta mai jos.

Ce este un joc de noroc?

Conform Art. 3 din OUG nr. 77/2009, jocul de noroc indeplinește următoarele condiții:

 • comerciantul oferă participanților un potențial câștig, în general bani (sau produse, mașini, excursii etc.)
 • presupune o taxă de participare (cumpărarea unui produs pentru a participa la tombolă poate fi asimilat taxei de participare)
 • câștigătorul este ales aleatoriu (g. prin tragere la sorți, hazard, nu prin probe de abilități)

Poate fi considerată un joc de noroc tombola realizată de retailer?

Legea nu stabilește in mod clar dacă societățile trebuie să obțina autorizație de la ONJN pentru tombolele și concursurile pe care le realizează în scop promoțional. Cu toate acestea, printr-o interpretare realistă a legii și observând practica ONJN din ultimii ani, răspunsul este mai degrabă unul negativ.

OUG nr. 77/2009 are în vedere tombolele realizate sub formă de jocuri de noroc, care presupun cumpărarea unui bilet pentru a lua parte la un joc si ai cărui câștigător sunt aleși prin mecanisme bazate pe hazard (e.g. pariuri, poker online, loz în plic), joc al căror scop în sine este obținerea de venituri prin taxele de participare la joc. În acest sens, sancțiunile aplicate de ONJN in ultimii ani au vizat casele de pariuri și persoanele care au pariat pe platforme online neavizate.

Pe de altă parte, tombolele realizate de retaileri au ca scop principal promovarea brandului acestora și creșterea vânzărilor, fiind parte din campanii de marketing. Așadar, comerciantul nu urmărește obținerea unui profit din biletele cumpărate de clienți, ca în cazul unei tombole clasice (joc de noroc), ci urmărește să își consolideze poziția pe piață. Simplul fapt că acest lucru se realizează printr-o tombolă nu poate tranforma campania de marketing în sine într-un joc de noroc. Tombolele legale ale retailerilor se vor incadra astfel în art. 11 din OUG nr. 77/2009 și nu vor trebui autorizate de ONJN:

Art. 11 (1) Nu sunt considerate jocuri de noroc și sunt permise fără autorizare următoarele tipuri de jocuri: […] c) acțiunile organizate de diferiți operatori economici, în condițiile legii, în scopul stimulării vânzărilor și care nu presupun taxă de participare, respectiv niciun fel de cheltuială suplimentară din partea participanților și nici majorarea prețului pe care produsul l-a avut anterior desfășurării acțiunii publicitare;

Pentru că tombolele și concursurile promoționale diferă de la caz la caz și pot avea în unele cazuri particularități care să le aducă mai degrabă în zona jocurilor de noroc, decât a mecanismelor de marketing, este util să se solicite punctul de vedere al ONJN pentru a evita posibile amenzi și sancțiuni. Amenda pentru lipsa avizului ONJN poate ajunge la 40.000 lei și poate ajunge în cazurile mai grave chiar până la 100.000 lei pentru fapte precum manipularea/alterarea sumelor ori modalității în care se desfășoară jocul, e.g. manipularea tragerii la sorți astfel încat ca premiul să nu fie câștigat, respectiv sumele să nu fie plătite de către comerciant.

Ce trebuie să cuprindă regulamentul tombolei?

Informarea corectă a clienților este foarte importantă la momentul realizării unei tombole sau concurs, pentru a evita posibile conflicte și contestații privind desfășurarea acestuia și câștigătorii, precum și posibile amenzi din partea autorităților. Regulamentul de concurs trebuie să conțină detaliat condițiile în care aceasta se desfășoară, pentru ca modalitatea de realizare a acestuia să fie previzibilă și foarte clară pentru fiecare participant. Acest document cuprinde toate obligațiile pe care comerciantul și le asumă cu privire la toți participanții, asemenea unui contract clasic, fără a fi însă necesară o „semnare” efectivă, întrucât participantul agrează termenii si condițiile concursul la momentul participări.

Regulamentul de concurs va cuprinde în principal următoarele clauze:

 • organizatorul concursului (denumire societate, cod fiscal, sediu etc.)
 • perioada și locul de desfășurare a concursului (pentru concursurile online, se poate menționa desfășurarea pe tot cuprinsul României și pagina web respectivă)
 • persoanele care au dreptul să participe (g. doar persoanele majore, fără societăți sau PFA-uri, interdicția de participare pentru angajații societății) și modalitatea de participare (e.g. completare formular online, introducere bilet în urnă cu format fizic aflată într-o anumită locație)
 • premiile oferite și condițiile de luare în primire a acestora
 • informații raportat la Legea 677/2011 privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Cum pot evita calificarea tombolei pe care o organizez drept joc de noroc?

Așa cum am menționat mai sus, legea nu face o demarcație clară între tombola ca joc de noroc și tombola in scop de marketing. Există totuși o serie de măsuri pe care un comerciant le poate lua pentru a evita sanțiunile aplicate de ONJN în cazul unui control:

 • Comerciantul nu trebuie să aibă drept scop realizarea unui „fond de câștiguri” din contribuțiile participanților. Acest lucru este specific jocurilor de noroc, prin care comercianții fac profit din taxele jucătorilor.
 • Trebuie evitată creșterea artificială a prețului produselor pe perioada tombolei sau anterior acesteia. În caz contrar, se va considera că persoana care cumpără un produs pentru a participa la extragere achită o suprataxă de participare la joc.
 • Concursul va avea un regulament corect întocmit, care prin insuși conținutul său să evidențieze scopul pentru care se realizează tombola. Acesta va fi promovarea comerciantului, nu oferirea unui joc de noroc pentru clienți.